اعلامیه اتحادیه اروپا و پاکستان در پیوند به امنیت افغانستان

اتحادیه اروپا و پاکستان :ادامه خشونت‌ها در افغانستان در تضاد با خواست‌های منطقه برای صلح است

همزمان با افزایش خشونت ها در کشور، اتحادیه اروپا و پاکستان در بیانیه مشترک گفته‌اند که ادامه خشونت‌ها در افغانستان مغایر خواست‌های منطقه برای صلح است و بر روند صلح به رهبری و مالکیت مردم افغانستان تأکید کردند.

وزارت امور خارجه پاکستان و اتحادیه اروپا به تازگی با صدور اعلامیه مشترک ادامه خشونت‌ها را در افغانستان در تناقض با خواست‌های منطقه برای صلح عنوان کرده و بر روند صلح به رهبری و مالکیت مردم افغانستان پافشاری کرده است.

بربنیاد اعلامیه مشترک وزارت خارجه پاکستان و اتحادیه اروپا در این اعلامیه گفته شده است:«از همین رو، اتحادیه اروپا و پاکستان از تمام طرف‌ها می‌خواهد در پاسخ با تقاضای جهان از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد و در راستای از بین رفتن کامل خشونت‌ها به عنوان تعهد واقعی به صلح و مصالحۀ پایدار، آتش‌بس بشردوستانه دایمی را رعایت کنند.»

در این اعلامیه آمده است که ادامه خشونت‌ها در افغانستان مغایر صریح تلاش‌ها و خواست‌های منطقه برای صلح است و مهار تهدید همه‌گیری کوید-۱۹ را با مشکل مواجه ساخته است.

اتحادیه اروپا و پاکستان همچنان بر پشتیبانی قوی خود از روند صلح به رهبری و مالکیت مردم افغانستان تأکید کردند و از پیشرفت‌های اخیر در این روند، از جمله توافق صلح امریکا و طالبان و اعلامیه مشترک حکومت افغانستان و ایالات متحده استقبال نمودند.

در این اعلامیه گفته شده است: «از آنجای که گفت و گوهای میان‌افغانان به رهبری و مالکیت مردم افغانستان است، بنابراین، موفقیت آن به درجه اول به دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان بستگی دارد و دو جانب باید تلاش‌های جدی برای دستیابی به صلح و ثبات دایمی در افغانستان انجام دهند».

گفتگو های صلح در قطر
گفتگو های صلح در قطر

اتحادیه اروپا و پاکستان همچنان بر حفظ و تقویت دستاوردهای ۱۹ سال گذشته در زمینه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی، حقوق بشر، آزادی‌های اساسی همه مردم افغانستان، به ویژه زنان و جوانان تأکید کرده است.

این ردحالیست که پس از نشستن هییت گفت و گو کننده جمهوری اسامی افغانستان خلاف خواست هیات گفت گو کننده جمهوری اسلامی افغانستان میدان های نبرد داغتر و جنگ در تمام کشور افزایش یافته است.

با این حال دیده شود که با به تنیجه رسیدن گفت و گو های میان افغانان صلح و آرامش واقعی در کشور فراهم خواهد شد یا خیر

خبرنگار: شاکر سنگی