اختلافات و چند پارچه شدن حزب جمعیت اسلامی!

حزب جمعیت اسلامی افغانستان تاریخ دیرینه‌ی در کشور دارد اما در این روز های اخیر چانه زنی‌ها، ویا هم نظر نبودن میان اعضای ارشد این حزب باعث شده است تا حزب به چند پارچه تقسیم شود.

حزب پرُ نفوس جمعیت اسلامی افغانستان از آنجا به چند پارچه تقسیم شد که داکتر عبدالله عبدالله عضو ارشد جمعیت اسلامی افغانستان نتیجه انتخابات ریاست جمهوری کشور را پس از چندین ماه تنش با محمد اشرف غنی پذیرفت و به اختلاف های خود نقطه پایان داد.

آقای عبدالله پس از آن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را بر آقای رئیس جمهور غنی تبریگ گفت که اعضای حزب جمعیت برخلاف این عمل بودند.

صلاح الدین ربانی، رئیس پیشین حزب جمعیت اسلامی افغانستان، پس از بیرون شدن از سمت اش، خبر ساز شد.

ایده ها بر این است که دلیل کوتا آمدن آقای ربانی از حزب، هم‌نظر نبودن با اعضای ارشد این حزب بوده است.

صلاح الدین ربانی در انتخابات ریاست جمهور افغانستان یکی ازحامیان بزرگ داکتر عبدالله عبدالله بود. پس از آن که آقای عبدالله موقف رئیس شورای مصالحه را پذیرفت با آقای ربانی رابطه اش تنگ شد.

عطامحمد نور رئیس اجرائیه حزب جمیعت اسلامی کشور در هنگام انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حمایت خود را از آقای رئیس جمهور اعلام کرد و این باعث شد یک سلسله معضلات را در داخل حزب به وجود بیاورد.

آقای نور چند پیش در یکی از رسانه های خصوصی کشور گفته بود که، صلاح الدین ربانی نتوانست حزب را پیشرفت بدهد و در زمینه برنامه سازی برای بهبود حزب آقای ربانی ناکام بوده است و همین باعث شده است تا صلاح الدین ربانی از سوی اعضای حزب از سمت اش کنار زده شود.

در همین حال، احمد ضیاء مسعود عضوی کلیدی حزب جمعیت اسلامی افغانستان در پیوند به گفته های اخیر آقای نور گفته است: دلیل اصلی این همه نگرانی و از هم پاشی حزب پُر آوازه نفوس افغانستان آقای نور است. آقای مسعود همچنان گفته است که، پس از آن که آقای نور برخلاف گفته های اعضای حزب حرکت کرده حمایت خود را از آقای غنی اعلام کرد، حزب به چند پارچه تقسیم شد.

در این روز های اخیر باشندگان ولایت بدخشان بخاطر کنار زدن صلاح الدین ربانی رئیس پیشین حزب جمعیت اسلامی افغانستان تظاهرات را راه اندازه کرده و همه با هم با یک صدا حمایت شان را از صلاح الدین ربانی رئیس پیشین حزب جمعیت اسلامی اعلام کرده اند.

تظاهر کننده های بدخشانی به این باور هستند که آقای ربانی از سوی کسی کنار زده نشده است و آقای ربانی به صلاحیت خود حزب را به خاطر هم نظر نبودن اعضای این حزب ترک گفته است.