افزایش 50 در صدی میزان خشونت ها در کشور

 

 

در کنفرانس خبری که از سوی وزارت دولت در امور صلح دایر گردیده بود ریاست نظارت بر کاهش خشونت و آتش بس نتیجه گزارش چهار ماهه شان را همگانی کرد.

 

سیدعبدالله هاشمی رییس نظارت بر کاهش خشونت و آتش بس در این نشست خبری از 93 حمله انتحاری ، 650 حمله راکتی، 1675 رویداد انفجار ماین،844 رویداد ترور و کشتار هدفمند . 650 کمین و درگیری در چهار ما پسین از سوی گروه طالبان خبر می دهد.

 

آقای هاشمی افزود که در ماه حمل سال جاری طالبان 25 حمله انتحاری، 402 رویداد انفجار ماین، 3385 انداخت بر نیروهای امنیتی، 445 حمله و 650 کمین و درگیری را اجرا کرده اند.

 

بدین ترتیب در ماه ثور این گروه 16 حمله انتحاری ،455 رویداد انفجار ماین، 3289 انداخت بر نیروها امنیتی، 463 حمله بر حمله و 765 کمین و درگیری را اجرا کرده اند.

 

همچنان در ماه جوزا سال جاری این گروه، 31 حمله انتحاری،723 رویداد انفجار ماین ، 5748 انداخت بر نیروهای امنیتی و دفاعی، 1175 حمله و 1242 کمین و درگیری با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور داشته اند
و در ماه سرطان نیز طالبان 21 حمله انتحاری، 401 رویداد انفحار ماین، 4428 انداخت بر نیروهای امنیتی و دفاعی، 855 حمله و 911 کمین و درگیری داشته اند.

 

در این درگیری ها در مجموع 5587 تن کشته و زخمی شده اند،که شمار جان باخته ها 2566 تن و تعداد زخمی ها 3021 تن گفته شده است.
در میان 2566 جان باخته، 1446 مرد، 650 زن و 925 کودک تشکیل می دهد.

 

آقای هاشمی افزود که نوعیت تلفات برخاسته از رویدادها را به پنج دسته تقسیم میشود که مشمول تلفات ناشی از درگیرهای زمینی، تلفات ناشی از ترور، کشتار و قتل های هدفمند، تلفات ناشی از انفجار ماین، حمله های راکتی، و حمله های انتحاری می باشد
هاشمی بیان داشت که آمارها نشان می دهد که طالبان به گونه میانگین در هر ماه حمله های شان را به گونه ای 35 درصد افزایش داده اند که در پاسخ به این حملات، طالبان در چهارماه پسین تلفات چشمگیری داشته اند که دست کم 24609 طالب، در درگیری با نیروهای امنیتی و دفاعی کشته و زخمی شده اند.

 

به گونه ماهوار در ماه حمل سال جاری، طالبان 2331 کشته، 1798 زخمی و 305 اسیر داشته اند؛
همچنان در ماه ثور این گروه 2934 کشته، 237 زخمی و 308 اسیر داشته اند
به این ترتیب در ماه جوزا گروه طالبان 5500 کشته، 4143 زخمی و 454 اسیر داشته اند
و در ماه سرطان نیز 2790 کشته، 1894 زخمی و 113 اسیر داشته اند
رییس نظارت بر کاهش خشونت و آتش بس افزود که این آمار ها نشان می دهد که در ماه جوزا طالبان تلفات سنگینی را در میدان های نبرد متقبل شده اند.

 

آقای هاشمی تاکید ورزید که در کنار درگیری ها میان دو طرف افزون بر افزایش آمار تلفات افراد ملکی، تعداد زیادی از مردم بیجا شده و گروه طالبان در مناطق تحت حاکمیت شان، محلات آموزشی را نابود کرده اند و افزون بر آن دست کم 621 مکتب بسته شده است. به نقل از آمارهای ریاست کاهش خشونت و آتش بس وزارت دولت در امور صلح، در مجموع 42 درصد دانش آموزان از فراگیری درس محروم شده اند.