بدهکاری 167 میلیون دالر هوتل کابل سرینا از دولت

مسؤولان وزارت اطلاعات فرهنگ می گویند که هوتل کابل سرینا 167 میلیون دالر از این وزارت بدهکار است.

محمد طاهر زهير، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حصول ماليات دولت را يكی از وجايب مهم وزارت اطلاعات و فرهنگ خواند و گفت: بررسی موضوع ۱۶۸ میليون دالر بدهی هوتل كابل سرينا به وزارت اطلاعات و فرهنگ يك موضوع مهم است كه بايد به آن پرداخته شود.

در همین حال صفت الله وزيری٬ مسوول مالی هوتل كابل سرينا در اين جلسه مي گويد كه هوتل سرينا از سال 2005 تا 2016 مبلغ 32 میليون دالر به شركت هوتل های وزارت اطلاعات وفرهنگ پرداخته است و 100 میليون دالر از وزارت اطلاعات و فرهنگ مقروض است.

این وزارت، هیاتی را برای بررسی این موضوع تعیین کرده‌است، بر اساس خبرنامه وزارت اطلاعات و فرهنگ، این هیات روز (سه شنبه ۳۱ سرطان) در نشستی به ریاست محمدطاهر زهیر؛ سرپرست این وزارت تعیین شده‌است.

قرار است در آینده نزدیک جلسه هماهنگی جهت برسی این موضوع برگزار شود.