بهره برداری کشمش خانه در ولایت هرات

بهره برداری از یک هزارو پنج کشمش خانه در ولایت هرات

مسؤولان وزارت زراعت از بهره برداری یک هزارو پنج کشمش خانه از سوی انورالحق احدی نامزد وزیر و سرپرست وزارت زراعت در ولایت هرات خبر میدهند.

انوارالحق احدی؛ نامزدوزیر و سرپرست وزارت زراعت، در سفرش به ولایت هرات، یک‌هزار و پنج کشمش‌خانه‌ تازه ساخته‌شده را به بهره‌برداری سپرد.

وزارت زراعت می‌گوید، هریک از این کشمش‌خانه‌ها ۱۰ تن و مجموع این کشمش‌خانه‌ها بیش از ۱۰ هزار تن انگور را در یک نوبت به کشمش تبدیل می‌کنند.

گفته شده که هزینه‌ ساخت این کشمش‌خانه‌ها بیش از ۴۲۰ میلیون افغانی است که شامل ۹۰ درصد سهم وزارت زراعت و ۱۰ درصد سهم انگورداران می‌شود.

بهره برداری بیش از یک هزار کشمش خانه در ولایت هرات

وزارت زراعت می‌گوید، در کنار یک‌هزار و پنج کشمش‌خانه، امسال ۴۲۰ ذخیره‌خانه‌ پیاز و پنج ذخیره‌خانه‌ کچالو هم در هرات ساخته شده‌است. هزینه‌ مجموعی این پروژه‌ها ۵۷۳ میلیون افغانی است.

هرات از ولایات زراعتی کشور است که انگور آن پربارتر از دیگر حاصلات زراعتی است.

در سال جاری بیش از ۱۴۰ هزار تن انگور در هرات برداشت خواهد شد که نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته است.