تلفات سنگین گروه طالبان در ولسوالی های گذره وکرخ ولایت هرات

 

 

مقام های امنیتی در ولایت هرات میگویند در پی حمله گروه طالبان بر شماری از ولسوالی های این ولایت که با مقاومت نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی رو به رو شد دست کم بیش از 100 تن از هراس فگنان گروه طالب کشته و نزدیک به 100تن دیگر شان زخمی شده اند.

 

دفتر مطبوعاتی والی هرات امروز پکشنبه (7/5/1400) با نشر خبرنامه‌یی نگاشته است: “در پی حمله گروه طالبان در منطقه پل مالان در ولسوالی گذره این ولایت که با مقاومت نیروهای امنیتی رو به رو شد و در حمله مشابه در ساحه سیوشان و بلند آب ولسوالی گذره بیش از سی هشت هراس افگن طالب کشته و زخمی شده اند و در مجموع تلفات دشمن به 80 تن رسیده است. بر بنیاد اطلاعات امنیتی تا اکنون چهل جنگجو کشته شده و چهل و دو تن دیگر شان زخمی شده اند.”

 

اما گروه طالبان با نشر یک ویدیو مدعی شدند که پاسگاه پل مالان را در کنترل گرفته ‌اند.

 

در خبرنامه آفزوده شده است که در حمله گروه طالبان بر ولسوالی کرخ ولایت هرات هفت تن از هراس افگنان طالب مشمول سه فرمانده محلی این گروه در درگیری با نیروهای امنیتی کشته و بیشتر از 20 تن دیگر شان زخمی شده اند. گفته می شود که در این درگیری ها نیروهای امنیتی توانسته اند مقدار زیادی از اسلحه و مهمات طالبان را به دست آورند؛ در مورد تلفات نیروهای امینیتی در خبرنامه چیزی گفته نشده است.

 

مقام های محلی هرات همچنان گفته اند که حضور پر رنگ و با مورال نیروهای مقاومت مردمی در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در هریک از این پاسگاه ها و کمر بندها قابل تحسین است. این مقام ها تأکید دارند که شورای هماهنگی نظامی ولایت هرات ضمن قدردانی از مقاومت و شجاعت نیروهای امنیتی، دفاعی و مردمی، به شهروندان هرات اعلام می دارند که تدابیر و اقدامات قابل ملاحظه در جهت بهبود وضعیت امنیتی روی دست گرفته شده است.

 

این در حالیست که گروه طالبان در ماه های پسین حملات شان را بر ولسوالی ها و ولایت ها بیشتر کرده اند که به اساس آمارهای رسمی وزارت دفاع ملی که روزانه نزدیک به 1000تن از جنگجویان طالب کشته و یا زخمی می شوند و مقام های امنیتی همواره پاکستان را عامل بدبختی و حمایه کننده طالبان میدانند که این گفته ها بار ها از سوی کشور پاکستان رد میشود.