توزیع وسایل باغچه ی خانگی برای 370 بانوی کشاورز در جوزجان

اقتصاد Shekaib Zaheerشکیب ظهیر 08/07/2021 0 Views

 

 

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور با نشر خبرنامه یی اعلام کرده است که این نهاد توانسته برای 370 بانوی کشاورز در جوزجان وسایل مورد نیاز و بسته های کاربردی ایجاد باغچه های خانگی را توزیع کند. در خبرنامه ی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور آمده است: ” ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت جوزجان، به ۳۷۰ تن از زنان زراعت‌پیشه در این ولایت، بسته‌های وسایل باغچه خانگی توزیع کرده است. هریک این بسته‌ها که شامل سیزده قلم وسیله برای کار در باغچه‌های خانگی می‌شوند، به شماری از زنان زراعت‌پیشه در ولسوالی‌های آقچه، خواجه‌ دوکوه و شهر شبرغان توزیع شده است.”

 

خبرنامه ی وزارت زراعت به نقل از مقام های محلی ریاست زراعت جوزجان نگاشته است: “شفیق‌الله تلاش سرپرست ریاست زراعت ولایت جوزجان، می‌گوید وسایل توزیع شده زنان را در بخش باغچه‌های خانگی و زراعت کمک می‌کند و آن‌ها با استفاده از این وسایل می‌توانند امور زراعتی‌شان‌ را تنظیم نموده به کشت و زراعت‌شان بهتر رسیده‌گی نمایند.» او گفت که به زنان زراعت‌پیشه آموزش‌های لازم در باره چگونگی پیش‌برد فعالیت‌های زراعتی نیز داده می‌شود.”

 

سرپرست ریاست زراعت جوزجان می‌گوید که هم‌اکنون نزدیک به دوهزار زن در شهر شبرغان و ولسوالی‌های خواجه‌ دوکوه و آقچه مصروف فعالیت‌های زراعتی هستند. او گفت: «بیشترین سبزیجاتی که امروز در بازارهای این ولایت به فروش می‌رسد حاصل زحمت زنانی است که در بخش زراعتی مصروف کاراند.»

 

زنانی که از این بسته‌‌های زراعتی مستفید شده می‌گویند که این کمک به بهبود اقتصاد خانواده‌ی شان کمک خواهد کرد. حبیبه یک‌ خانم زراعت‌پیشه از قریه «کهلک» شهر شبرغان، می‌گوید: «چهارسال است که مصروف کشت و زراعت هستم .گندنه، پیاز، لبلبو، پالک، زردک، شلغم، مرچ و سایر ترکاری‌باب را کشت می‌کنم و از همین طریق تامین معیشت می‌کنم. این خانم زراعت‌پیشه می‌افزاید که از طریق فعالیت‌‌های زراعتی مصارف خانواده شش‌ نفری‌اش را تامین می‌کند. او گفت: «سه دختر، یک پسر،عروس و خودم از طریق فروش محصولات زراعتی زنده‌گی خود را پیش می‌بریم .»

 

حبیبه نحوه‌ی کشت و فعالیت در باغچه خانگی را یاد گرفته و از زراعت‌پیشگان موفق به شمار می‌رود. سُمیه یک زراعت‌پیشه دیگر از قریه مُرغاب شهرشبرغان است. او می‌گوید قبل از آنکه به امور زراعتی رو بیاورد، باردوش خانواده خود بوده و برای رفع نیازمندی‌های مالی‌اشت همیشه دستش به سوی مادر و پدرش دراز بوده است . وی افزود: “امروز پول مورد ضرورت خود را خودم پیدا می‌کنم .از کشت سمارق گرفته تا ترکاری‌باب و زعفران همه را بلدم و از همین طریق تامین معیشت می‌کنم.

 

سمیه افزود که علاوه برکشت سبزیجات، تهیه لبنیات را نیز یاد گرفته و ماهانه پول خوبی از بابت فروش آن بدست می‌آورد. او گفت: “عایدم در جریان یک‌سال صد تا یک‌صدوپنجاه هزار افغانی می‌شود و برای من که یک دخترم پول خوبی است.” او محصولاتش را به مارکیت می‌رساند و می‌گوید که برای فروش محصولات و تولیدات خود مشکلی ندارد.