ثبت 234 مورد تازه ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در کشور

وزارت صحت عامه کشور اعلام کرده است که در 24 ساعت گذشته 234 مورد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده است.

وزرات صحت عامه کشور با نشر خبرنامه یی نگاشته است: «در بیست چهار ساعت گذشته 234 مورد مثبت به ویروس کرونا در لابراتوار های کشور ثبت شده است که شمار مجموعی این ویرس در کشور به 29 هزار 715 تن افزایش یافته است.»

خبرنامه می افزاید: در 24 ساعت گذشته از اثر این بیماری21 تن فوت کرده که شمار فوتی ها به 639 نفر رسیده است .ودر یک شبانه روزگذشته 609 بیماران کوید_19 صحت یاب شده اند و شمار مجموعی بهبود یافته گان به 9 هزار 869 تن افزایش یافته است.