ثبت 575 رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در کشور

وزارت صحت عامه کشور اعلام کرده است که در بیست چهار ساعت گذشته در حدود 575 تن در  کشور مبتلا به بیماری کوید نزده شده اند.

وزارت صحت عامه امروز دوشنبه(18 جوزا) با نشر خبرنامه یی نگاشته است: «در یک شبانه روز گذشته 575 رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در کشور به ثبت رسیده است که با این آمار شمار مجموعی رویداد های مثبت این ویروس در کشور به 20 هزار 917 تن رسیده است.»

خبرنامه همچنان می افزاید:  در 24 ساعت گذشته 12 تن در نتیچه ویروس کرونا جان باخته اند و 329 تن دیگر بهبود یافته اند.

وزارت صحت یکبار دیگر از شهروندان افغانستان خواسته است تا قرنطین را مراعات کرده در خانه های خود بمانند چون یگانه راه نجات از این ویروس کشنده واگیر در خانه ماند است.

شمار مجموعی واقعات مثبت ویروس کرونا در جهان به ( 3میلیون 245 هزار 498) رسیده است که از این جمله 409024 تن در نتیجه بیماری کرونا جان باخته و 3487534 تن دیگر بهبود یافته است.