جنرال امریکایی: سفارت امریکا در کابل بسته خواهد شد

 

 

یک مقام ارشد نظامی امریکا اعلام کرده است که در صورت شکل گیری حکومت جدید مشمول گروه طالبان در افغانستان ممکن است امریکا سفارتش را در این کشور ببندد.

 

فرمانده ستاد مرکزی امریکا گفته است که امریکا هرچند تصمیم بر دوام حضورش در افغانستان دارد، مگر این که حکومت جدید در افغانستان از آنان بخواهند که هیچ گونه حضور دیپلوماتیک در افغانستان نداشته باشند.

 

در حال حاضر تمامی نماینده گی های سیاسی مشمول سفارت امریکا و کشورهای عضو ناتو در افغانستان حضور دارند و آنان به فراخوان حکومت آقای غنی حضور دیپلوماتیک شان را تمدید کرده اند. اماباورها بر این است که در صورت شکل گیری ساختار سیاسی جدید در افغانستان این کشورها نتوانند به حضور سیاسی ادامه دهند.

 

کنت مکنزی، جنرال نیروهای دریایی در گفت و گوی تیلفونی با یکی از رسانه های دبی که روز دو شنبه منتشر شد، می گوید: «ما در آنجا نخواهد بود تا زمانیکه از ما، شما میدانید، از ما دعوتی به عمل نیاید.»

 

پیش از این سفارت استرالیا در کابل به دلیل مصون نبودن دیپلومات های شان پس از خروج نیروهای امریکایی بسته شده بود. در ماه اپریل، سفارت امریکا در کابل از تمامی کارمندانی که نیاز به حضور فزیکی در سفارت نداشتند درخواست کرد که افغانستان را ترک کنند.

 

جنرال مکنزی همچنان گفته است: «مصونیت کارمندان ما که در افغانستان میمانند یقینن که به گونه ی کامل به جانب حکومت افغانستان سپرده می شود.» او افزوده است: «ما تصمیم داریم که سفارتی در افغانستان داشته باشیم. اما این سفارت به دعوت حکومت افغانستان بستگی دارد.» مکنزی تأکید میکند: «این مسؤولیت نخستین و بنیادی آنان خواهد بود که سفارت مان را مصون داشته باشند، هرچند که ما تمامی اقدامات لازم برای مصونیت دیپلومات های خود را خواهیم گرفت، همانگونه که در هر نقطه ی از این جهان چنین کاری را انجام داده ایم.»

 

کارکنان بخش کنسولی امریکا که در افغانستان باقی مانده اند، در حال حاضر بیشترین مصروفیت را دارند؛ زیرا آنان با ارایه ی خدمات ویزای ویژه ی پناه جویی برای شهروندان افغان که در طول سالهای پسین با نیروهای امریکایی و یا ایتلاف کار کرده اند گواه موج از درخواستی ها هستند.

 

اما روز دو شنبه گروه طالبان، با نشر خبرنامه یی تأکید کردند که ترجمان های افغان میتوانند در کشورشان باقی بمانند.

 

بر بنیاد خبرنامه ی گروه طالبان: «امارت اسلامی دوست دارد تا به تمامی مردمانی که با امریکایی ها در سالهای اخیر کمک کرده اند بفهماند که از اعمال گذشته ی تان توبه کنید و هرگز در آینده به اعمالی که سبب خدشه دار شدن اسلام شود ادامه دهند، بخشیده خواهند شد.»

 

در این خبرنامه همچنان افزوده شده: «ما هیچ یک از آنان برای فعلن کشور را ترک نکنند. امارت اسلامی به آنان هیچ آسیبی نمی رساند و از آنان میخواهد که به زنده گی عادی بر گردند و از تخصص شان در هر بخشی که دارند برای خدمت به کشور شان استفاده کنند. از آدرس ما هیچگونه خطری متوجه آنها نیست.»

 

بر بنیاد گزارش ها تا اکنون وزارت خارجه ی امریکا توانسته است دست کم 20 در صد از 18000 درخواستی ویزه را پروسس کند. این درخواستی ها بیشتر از سوی کسانی داده شده که در دو دهه ی پسین با نیروهای امریکایی کار کرده اند؛ گفته می شود که بیشتر این درخواستی ها هم اکنون در مراحل اولیه ی پروسس شدن هستند اما زمان نیز هدر می رود.

 

اما جنرال مکینزی به روز دو شنبه اعلام کرد که هرچند روند خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان تکمیل شود، نظامیان امریکایی میتوانند همکارانی را که با آنان کار کرده اند از افغانستان بیرون کنند و به امریکا فرا بخوانند.

 

جنرال مکینزی گفته است: «هر دستوری که برای ما داده شود ما به گونه ی کامل توانایی اجرای آن را خواهیم داشت. بعضی وقت ها این گونه تصامیم نسبت به تصمیم های دیگر ساده تر است. ارتش امریکا ظرفیت قابل ملاحظه ی را برای انجام این گونه کارهای دارد، ما در صورت نیاز هر چه ضرورت باشد انجام میدهیم تا خود را از امنیت جانی همکاران خویش مطمین سازیم.»

 

این جنرال ارتش امریکا در حالی از تلاش ها برای خروج ترجمان های ارتش امریکا که در دو دهه ی پسین با آنان همکاری داشته اند سخن میزند که در حال حاضر دست کم 50 در صد نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان بیرون شده اند و انتظار می رود این روند تا یازدهم سپتمبر 2021 میلادی تکمیل شود.

 

اما باورها بر این است که امریکا با خروج کامل از افغانستان بار دیگر این کشور را همانند دهه ی 80 و 90 تنها میگذارد و همزمان با خروج کامل نظامیان امریکایی از افغانستان نگرانی ها از شدت گرفتن جنگ داخلی بیشتر خواهد شد؛ با این همه گروه طالبان گفته اند که پس از تکمیل روند خروج امریکایی ها از افغانستان آنان آماده هستند تا با تمامی طرف های درگیر در افغانستان به تفاهم برسند.