حفر دو میلیون خندق به هدف مدیریت آب های سطحی در اطراف کابل

حفر دو میلیون خندق به هدف مدیریت آب های سطحی در اطراف کابل

شرکت انکشاف ملی کشور می‌گوید که بیش از یک میلیون و 900 هزار خندق و 25 بند کوچک آب‌گردان برای کنترل آب‌های سطحی در اطراف شهر کابل حفر شده است.

مصطفیَ نوید، سخنگوی شرکت انکشاف ملی امروز سه شنبه(29 میزان) به رسانه ها گفته است:« بیش از یک میلیون و 900 هزار خندق و 25 بند کوچک آب‌گردان برای کنترل آب‌های سطحی در اطراف شهر کابل حفر شده  که خندق‌ ها در قالب پروژه مدیریت آب‌ریزه‌های شهر کابل کنده شده است.»

آقای نوید افزوده است: هزینه مجموعی این پروژه 12 میلیارد افغانی است که از سوی اداره حمایت عملیاتی انکشاف ملی ریاست جمهوری پرداخت می‌شود.این پروژه به هدف کنترل آب‌های سطحی، بلند‌رفتن آب‌های زیر زمینی و اشتغال‌زایی در شهر کابل به اجرا گذاشته شده است.

حفر دو میلیون خندق به هدف مدیریت آب های سطحی در اطراف کابل
حفر دو میلیون خندق به هدف مدیریت آب های سطحی در اطراف کابل

آقای نوید همچنان میگوید که بخش اول پروژه مدیریت آب ‌ریزه‌های شهر کابل شامل کندن‌کاری خندق و ساخت «چک‌دم‌ها» است که یک سال و شش ماه برای اجرای آن زمان در نظر گرفته شده و در مرحله دوم این پروژه قرار است میلیون‌ها نهال غرس شود از شروع پروژه تا اکنون بیش از 30 هزار نفر در این بخش استخدام شده‌اند.

شرکت انکشاف ملی پیش‌بینی می‌کند که با غرس نهال، پروژه جنگل‌ها و باغ‌های مثمر و غیرمثمر در اطراف شهر کابل روی دست گرفته می‌شود.