Attack on Kabul University

دومین عضو طراح حمله بر دانشگاه کابل از پا درآمد

معاون نخست ریاست جمهوری کشور میگوید که عضو دوم طراح حمله بر دانشگاه کابل در درگیری با نیروهای امنیتی در ولایت پکتیا کشته و عضو سوم این هسته نیز بازداشت شده است.
امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهور امروز دوشنبه(26عقرب) در صفحه فیسبوک اش نگاشته است:« عضودوم هسته طراح حمله بردانشگاه کابل به نام (احمد) در درگیری با نیروهای امنیتی در ولایت پکتیا کشته شده و عضو سوم آن از سوی نیروهای امنیتی کشور بازداشت گردیده است و بزودی به کابل انتقال داده می شود.»
آقای صالح افزوده است که دوسیه‌ این افراد به سرعت در حال انکشاف بوده و به نقل از اعترافات عضو اول هسته حمله بر دانشگاه کابل اعضای این هسته ده روز قبل از حمله بر این دانشگاه به طور دقیق بررسی کرده بودند، آنان متوجه شده بودند که آدم‌های با سرو وضع شهری و بهتر در دروازه‌ی ورودی مورد شک قرار نمی‌گیرند و باز پرسی دقیق نمی‌شوند. به همین دلیل آنها با پوشیدن لباس های همنوع با محصلین شیک ‌پوش یکی پی دیگر داخل می‌شوند و بیک‌های شان تلاشی نمی‌ شود.
معاون نخست ریاست جمهوری تاکید کرده است که مهاجمان با یکدیگر قرار گذاشته بوده‌اند که اگر بیک نفر اول توسط پولیس تلاشی شود، نفر دوم باید پولیس را با فیر تنگچه از پا در آورد.
از سوی هم، امرالله صالح گفته است که رییس‌جمهور غنی هدایت داده است تا پس از این، او مهار فساد اداری در کابل را نیز شامل اجندا و کار خود بسازد،ودر بخش مبارزه با فساد اداری و مهار این پدیده در هماهنگی و دخیل‌سازی نهادهای ذید خل، برنامه‌ جمع‌آوری اطلاعات و اقدام بر اساس آن را به زودی آغاز می‌کند و پس از این در بخش مهار فساد اداری نیز همانند مباحث امنیتی گزارش روزانه ارایه خواهد کرد.
خبرنگار:محمدنبی کریمی