Foreign Minister meets with the Governor of the Islamic Bank of Saudi Arabia

دیدار حنیف اتمر با رییس بانک انکشافی اسلامی عربستان

محمد حنیف اتمر وزیر خارجه کشور با «بندر حجار» رئیس بانک انکشافی اسلامی در عربستان سعودی دیدار کرده و روی تمویل پروژه‌های انکشافی در افغانستان بحث کرده است.

گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دیروز در مورد این سفر به رسانه ها گفته است:«هدف از این سفر گسترش روابط دو جانبه تجارتی، اقتصادی و قدردانی از عربستان سعودی برای حمایت از روند صلح افغانستان است

عربستان سعودی پیش از این چندین بار گفته است که از روند صلح به رهبری افغانها حمایت می‌کند.

این در حالیست عربستان سعودی در سطح جهانی یکی از بزرگترین کشورهای پول دهنده در بخش کمک به مهاجران افغان به شمار می رود.

اما این کشور به افراد نیازمند پناهندگی نمی دهد، دلیل آن در چگونگی ساختار سیاسی این کشور محافظه کار نهفته است.

خبرنگار: عمران خراسانی