سرباز گمنام! فدا کاری هایت را فراموش نمیکنیم

سربازان افغانستان را حُرمت بگذارید چون این دلیران هستند تا ما هستیم، ما هستیم که افغانستان پابرجاست و استوار باقی خواهد ماند.

مادر شیرین است پدر شرین تر، خواهر دوست داشتی است برادر دوشت داشتنی تر ، خانم عشق است و فرزندان زندگی هر شخص، سربازان وطن این همه عزیز های دل خود را در خانه رها کرده خود را در صفوف پولیس، امنیت یا اردوی ملی شامل می کنند تا باشد از وجب وجب خاک این ملت رنج دیده محافظت کنند.

نظامیان افغان با پوشیدن لباس های پلنگی قدرت خود را برای دشمنان کشور نشان میدهند که آنان در برابر هراس افگنان از پنلگ هم کرده زلال و خون خوار تر به سوی دشمنان حمله کرده و آنان را شکار می کنند.

قدرت سربازان این سرزمین بیشتر از یک پلنگ درنده است اما گاهی هم این پلنگان شکار هدف هراس افگنان می شوند. هر سرباز که خود را در نظام ثبت نام می کنند می داند که روزی شاید شهید این راه شود، با وجود دانستن این همه باز هم همه زندگی خود را در خطر انداخته خود را در نظام کشور ثبت نام می کنند تا باشد من و تو باهم در یک فضای امن و صلح آمیز زندگی کنیم.

افغانستان کشوری است در لانه هراس افگنان، هراس افگنان گُرسنه که گویا طعمه ی شان در این خاک پیدا می شود گاه ناگانی بر سری این سرزمین حملات مسلحانه می کنند، محافظین این سرزمین در برابر هراس افگنان به نبرد پرداخته، آنان را کشته و یا خون ریزی دوباره  به خانه های شان لنگان لنگان روان می کنند.

افغانستان مغرور می شود هنگام که میبیند همچون اشخاص وطن دوست و میهن پرور را هنوز در خود می پروراند و از داشتن این سربازان این سرزمین فخر می کند.

ارگان های وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی، ریاست امنیت ملی، نهاد های امنیتی است که این سربازان را حمایت می کنند. سرباز که شب و روز خود را قربانی آرامش شهروندان کشور خود می کند و هیچگاهی از سنگر نبرد و شکم گرسنه خسته نمی شود چون او می داند که مادر یا مهین از همه چیز کرده در زندگی او مهمتر است. سرباز گمنامی که حتا چهره ی وی را هم کسی نمیبیند تا باشد از او تقدیر و حمایت شود.

با وجود این همه مشکلات که اکنون افغانستان در آن دست و پنجه نرم می کند، تا قطره قطره خون شان از وطن شان دفاع می کنند و هیچ هراسی از دشمن ندارند.

تو با حضورت در جبهه ی نبرد دل دشمن را به لرزه در میآری، تا باشد دیگر جرعت حمله بالای میهن ات نکند. پس از تمام تلاش هایت در برابر وطن و ما سپاس گذاری می کنیم. میدانیم تو حق زیادی بالای ما داری که آنرا نتوانیم حتا یک کم آنرا اداء کنیم پس با دعا های ما همیشه قدم به قدم با تو هستیم.

روزت مبارک سرباز دلیر و شجاع افغانستان!

زنده باد افغانستان!        ژوندي دي وی افغانستان!      یشسن افغانستان

نویسنده: شکیب ظهیر