Dangerous Taliban prisoners

سه متهم حمله های خودی بر نظامیان امریکایی مشمول 300 زندانی خطرناک طالبان

همزمان با شدت بخشیدن به تلاش های صلح و آغاز گفت و گوهای میان افغانان، اکنون واشنگتن پٌست به نقل از مقام های امریکایی نگاشته که سه متهم طراحی حمله های سبز بر آبی در میان 300 زندانی خطرناک طالبان قرار دارد و طالبان خواستار رهایی این سه تن شده است. روزنامه همچنان نگاشته است که این سه تن در قتل نیروهای امریکایی به گونه ی مستقیم دخالت دارند.

مقام های امریکایی هرچند پیرامون این موضوع ابراز نظر نکرده اند، اما منابع آشنا با این مسأله میگویند که انتظار میرود این افراد پس از آزادی در قید خانه گی به سر ببرند. پیش از این فرانسه و استرالیا دو کشوری بودند که به گونه ی مستقیم با رهایی 300 زندانی خطرناک طالبان مخالفت نشان داده بودند. این دو کشور از حکومت افغانستان خواسته بودند که جلو رهایی زندانیانی را بگیرد که در کشتار نیروهای خارجی در نزدیک به دو دهه ی پسین دخیل بودند.

پس از توافق صلح میان امریکا و طالبان، واشنگتن فشارهایش را بر حکومت افغانستان بیشتر کرده تا به زودترین فرصت تمامی زندانیان باقی مانده ی طالبان را از بند آزاد سازند. در حالی که حکومت افغانستان اعلام کرده بود که در میان این زندانیان چهره های نیز حضور دارد که تهدید بالقوه به منافع امریکا و متحدینش در افغانستان پنداشته می شود. اما زلمی خلیلزاد فرستاده ی وزارت خارجه ی امریکا در امور صلح افغانستان بارها از حکومت رییس جمهور غنی خواسته است تا این افراد را از زندان آزاد کنند.

در همین حال دو روز پیش عبدالله عبدالله رییس شورای ملی مصالحه گفته بود، در حال حاضر آغاز گفت و گو های میان افغانان مشروط به رهایی تمامی زندانیان طالب شده و حکومت نیز از طالبان خواسته تا تمامی نیروهای کماندوی ارتش ملی را که در قید این گروه به سر میبرد از زندان آزاد سازند. از سوی هم رییس جمهور غنی در گفت و گوی تیلفونی با امانویل مکرون رییس جمهوری فرانسه تأکید ورزیده بود که رهایی این زندانیان طالب تهدید جدی برای افغانستان و جهان بر شمرده می شود.