شوهر در نقاب دوست یا مرد افغانستان؟

اندیشه‌های در پیوند به این نکته وجود دارد!

حمیرا دانش‌آموز: “ما تاریخ ازدواج قرن‌های گذشته را دوباره مرور می‌کنیم. یعنی همواره به چهره یک‌ مرد آینه‌ای خشونت را نگاه می‌کنیم و اکنون نسل‌های نو نیز جای پای آنان را دنبال می‌کنند”.

بصیر احمد کارمند آزاد: “در یک ‌پیوند همواره مرد‌ها نقش جدیت را بازی می‌کنند و‌ زن را از عینک یک خانم خانه می‌نگرند که این همه را به گونه‌ی میراث جا گذاشته اند، به جوان امروزی باید ما این میراث را ریشه‌کن کرده مانع گسترش آن شویم”.

با نکته‌برداری از این همه سرنخ دیدگاها، می‌شود به طور کل گفت: تار هر پیوند زندگی دو فرد با دنیایی از آرزو‌های رنگینی بافت می‌خورد. آرزوهای از جنس سکون باطنی، آرزوهای از زندگی منور، خالی از خیانت و‌خشونت و‌مملو از شادمانی و آزادی.

ازدواج یا ایجاد پیوند مشترک در سفر زندگی

ازدواج يك شراكت برابر و دوجانبه است كه در آن، با هم‌كاری هردو شريك، رابطه‌ی پويا چنان‌چه نيازمند هردو شريك است به شکل احترام‌آميز و برابری برآورده می‌شود. اما زمانی‌كه ازدواج بدل به يك دادوستد و معامله شود ديگر تضمينی در بقای آن وجود نخواهد داشت. زن و مرد ديگر به اين قصد ازدواج نمی‌كنند كه پشتيبان يك‌ديگر باشند و يا مانند دو دوست نيازهای يك‌ديگر را بدون هيچ چشم‌داشتی برآورده سازند بلكه در مقابل برآورده‌کردن هر نيازی، يك خواسته معادل از يك‌ديگر مطالبه خواهند كرد.

هدف از ازدواج چیست؟

ازدواج عبارت از فرايند علاقه‌مندی، كشش جسمی، جنسی، روانی است که به دنبال آن فراهم سازی شرايط اقتصادی، اجتماعی، علمی، شغلی، خانوادگی، شخصی دو جنس مخالف ( زن ومرد يا دختر و پسر) در جهت ايجاد يك زندگی مشترك توأم با تفاهم، محبت، پويايی، زايندگی، و هدف‌مند كه در راس آن بيش‌ترين تأثيرات را مذهب و اعتقاد و دين دو طرف دارد.

عوامل ازدواج ناکام

پیامدهایی را ما از این‌گونه روال زندگی نکته‌برداری کردیم که زندگی هر زوج را به اخیر خط سیاه رسانیده!

يكی از مهم‌ترين عوامل شكست در زندگی زناشويی پيروی متعصبانه از نقش‌های قراردادی و قالبی ديكته شده از سوی جامعه می‌باشد.

1- نقش مردان: مستقل، حكم فرما و كنترل‌گر، نان‌آور خانواده، تصميم‌گيرنده اصلی خانواده.

۲- نقش مردان: خشونت، ولو که لفظی باشد یا فزیکی در برابر هر یک‌ از دلایل که زن پیشکش می‌کند سلب آزادی، قید و شرط‌های که باید زن متحمل شود.

۳-نقش مردان: زن را فقط از دو‌چشم یک وسیله نگریستن و مانع هر نوع خواست‌های شخصی وی شدن.

همانند این، هزارو‌یک ‌حرف ناگفته دیگر هم باقی مانده که درج قوانین خانگی مردان افغانستان است.

مردان افغانی، ازدواج را انعکاس‌یافته‌ی زندگی آسوده فردا تعیین نکرده بل در سدد جادادن اصول و‌قوانین ساخته‌شده‌ی دست خود یافته که کم‌تر نام زندگی موفق بر آن چسپ خورده.

در این وسط زنان چی نقشی را بازی می‌کنند؟

۱- نقش زنان: منفعل، حساس و پشتيبان در روابط اجتماعی، خانه داری، بچه‌داری و پرورش كودك.

۲- نقش زنان: تحمل پشت تحمل، تحمل هرنوع حالت‌های‌که حق‌دار آن باشند یا خیر.

۳- نقش زنان: قربانی خواهش‌های شخصی که باید در قلب خود دفن کرد اگه زبانی در زمینه باز شد این‌جاست که به یک‌زن هوسی و لکه‌دار مبدل می‌شود.

هنگامی‌كه زن و شوهر مطابق اين‌گونه نقش‌های قالبی زندگی زناشويی خود را آغاز مي‌كنند نبايد انتظار خوشبختی را نيز در سر داشته باشند. چون در اين صورت ديگر آن‌ها وارد يك زندگی مشترك نشده اند بل وارد يك معامله‌ی امری شده اند.

به‌یاد داشته باشید هدف از این‌گونه زندگی‌ فقط زیر یک‌‌چطر بودن و شمارش کردن شب و‌روز است که نمی‌شود به آن لقب زندگی را داد!

راه کار های نایابی برای هر زندگی چیده شده.

که آگاهانه یا ناآگاهانه می‌توان پی برد و برای یک‌ زندگی عاری از مصیبت تلاش به خرچ داد.

نتیجه

با یک‌ نتیجه گیری کلی ذکر زندگی سالم را می‌توان بیان کرد! اگر هر پیوندی را با کفش دوست آغازگر شویم، طلوع هر صبح را با یک ‌رویای نو سیقل خواهیم داد چی زیبا گفته شده!

یک‌قطره‌ی عشق واقعی در زندگی، اقیانوس مهر را در دل‌ها به اهتزار درمیاورد!

– فرشته محبوبی