هدف قراردادن نهاد های جامعه مدنی از سوی طالبان

صالح:طالبان تصمیم گرفته اند جامعه مدنی را مورد حمله قرار بدهند

معاون اول ریاست جمهوری میگوید بر اساس اطلاعات ریاست امنیت ملی طالبان تصمیم گرفته‌اند که جامعه‌ی مدنی را در شهرهای بزرگ افغانستان مورد حمله‌ی تروریستی قرار دهند.

امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری امروز چهارشنبه (21 عقرب) در صفحه فیسبوک خود نگاشته است:« طالبان تصمیم گرفته اند که جامعه مدنی را در شهر های بزرگ افغانستان که از جمله اهداف نرم هستند هدف ترور قرار بدهند. به نظر طالبان کشتار هایی که عاطفه و احساس جامعه را تخریش میکند باعث نارضایتی مردم از حکومت میشود.»

آقای صالح افزوده است من این اطلاع را بخاطر پخش ارعاب و ترس انجام نمی دهم بلکه میخواهم به شما ماهیت دشمن را روزمره و استوار بر معلومات استخباراتی درجریان قرار بدهم ازجامعه مدنی در افغانستان می طلبیم که صدای خود را واحد ساخته و بر طالبان و حامیان این گروه خشونت و جهل صدا بزنند که ترور نمی تواند کمر اراده مردم را بشکند ودر گذشته نیز نتوانسته است.

آقای صالح پس از آن امنیت کابل را برعهده گرفت که جرایم های جنایی دزدی های مسلحانه سرقت های بیشتر شده بود به دستور رییس جمهور غنی این سمت را نیز بر اعهده گرفت

خبرنگار محمدنبی کریمی