مبتلایان ویروس کرونا در کشور از مرز24هزار تن گذشت

وزارت صحت عامه‌ی کشور می گوید که مبتلایان ویروس کرونا در کشور از مرز24 هزار تن گذشت.

وزارت صحت با نشر خبرنامه‌یی نگاشته  است: در 24 ساعت گذشته 556 رویداد مثبت کرونا در کشور به ثبت رسیده است که شمار مجموعی مصاب شده گان به این ویروس کشنده به24هزار102 تن رسیده است.

در خبرنامه آمده است که در 24 ساعت گذشته 5 نفرجان باخته که شمارفوتی ها ناشی از ویروس کرونا به 451 نفر رسیده است و در یک شبانه روز گذشته 273 نفر بهبود یافته اند وشمار بهبود یافتگان به 4201 نفر رسیده است.

خبرنگار :محمدنبی کریمی