مفتی اعظم الازهر: جنگ افغانستان کاملن حرام و برادر کشی است

مفتی اعظم الازهر دانشگاه مصر در تازه ترین مورد با صدور فتوای یی جنگ کنونی افغانستان را حرام و برادر کشی خوانده و گروه طالبان را گروه جاهل و نادان خوانده است. محمد احمد الطیب، مفتی اعظم دانشگاه الازهر مصر با صدور فتوای جدید میگوید: «جنگ کنونی افغانستان حرام و برادر کشی است حالا که میان گروه طالبان و دولت امریکا توافق صلح صورت گرفته است، این جنگ مسلمان کشی است. نیروهای امنیتی و دفاعی دولت افغانستان در این جنگ بر حق هستند و جان باختگان این نیروها شهید هستند.»
مفتی اعظم مصر می افزاید: « گروه طالبان در جمع لشکر جهل و نادان محسوب می‌شوند و خواندن نماز جنازه بر اجساد آنها جایز نیست.» در همین حال شورای علمای متحد کشور از این تصمیم مفتی اعظم الازهر حمایت نموده و جنگ جاری در افغانستان را غیر مشروع و جنگ علیه نظام اسلامی می خوانند آنان می گویند: «طالبان برای منافع بیرونی ها می جنگند و به هیچ وجه جنگ آنها جهاد نبوده و دارای وجهه دینی نیست بلکه در راستای منافع یک تعداد از کشورها می باشد.»
این در حالیست که طالبان پس از دستیابی به توافق صلح با امریکا، اعلام کردند که جنگ با نیروهای امریکایی را به پایان رسانیده اند و نبرد شان در برابر نیروهای امنیتی ادامه خواهد یافت. به باور طالبان حمله های آنان بر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بخاطر دفاع از جغرافیای زیر اداره ی شان صورت می گیرد.