نقاش غیرحرفه‌یی  باستان شناسان اروپا را  ناراحت ساخت!

تغیر دادن شکل یکی از نقاشی های کهن در اسپانیا در این روز های اخیر در  قاره‌ی اروپا خبرساز شده است.

مسوُولان آسار های باستانی اروپا از تغیر دادن چهره ی نقاشی موریلو توسط یک نقاش غیرحرفه یی در اسپانیا ناراحت شده اند.

پرس اروپا گزارش کرده است که، یک نقاش غیرحرفه یی در اسپانیا نقاشی بارتولومه استبان موریلو، هنرمند قرن هفدهم میلادی را تغیر نامناسب داده است.

در گزارش همچنان آمده است که، تغیر چهره نقاشی موریلو از سوی یک نقاش غیرحرفه‌ی صدمه بزرگ به تاریخ کهن اسپانیان وارد کرده است.

گزارش های منتشر شده در پیوند به نقاشی موریلو نشان می دهد که، نقاشی بارتولومه استبان موریلو، به یک نقاش بخاطر پاک کاری تحویل داده می شود و تمیز کار بخاطر تمیز نمودن این نقاشی نزدیک به 1350 دلار به دست آورده است.

مسوُلان آسار عتیقه یا آسار های تاریخی اروپا گفته اند که، چهره این نقاشی با نقاشی اصلی اش نهایت تغیر کرده و این نقاش غیرحرفه ی باستان کهن اسپانیا را خط دار ساخته است.