هشت مارچ مبارک!

هشت مارچ را روز (زن) نام گذازی کرده اند و از این روز در سراسر جهان برای احترام زنان تجلیل می‌شود.

زن، زن، زن….!

زن کیست؟

آیا تاهنوز فکر کرده اید که در افغانستان زن کیست و چه حق و حقوقی دارند؟

  1. زن مادر است.
  2. زن خواهر است.
  3. زن خانم است.

زن مادر است، مادری که پس از عروسی تمام آرمان و حوس های خود را قربانی خواسته‌های بیجای همسرش می‌کنند .

زن مادری است که 9 ماه طفلی را در بدن خود پرورش می‌دهد. آهسته پایان بالا می‌شوند، و اجازه نمی دهد اندکی صدمه بر طفل که در بطن دارد برسد.

زن مادری است که در تحمل ناداری و تنگ دستی ها خود را گرسنه نگه میدارد، تا لقمه نانی را برای فرزندان خود بدهد، تا باشد آنان احساس گرسنگی نکنند.

زن مادری است که در سرمای سرد زمستان لحاف خود را برای کودکان خود می دهد تا که آنان احساس سردی نکنند.

_____

زن خواهر است، خواهری که از رفتن بازار، مکتب، دانشگاه، محافل‌ها، و …. محرور است و تمام عمر خود را در خانه تنگ و تاریک سپری می کنند، به دلیل این که وی دختر است حق بیرون شدن از خانه را ندارد. خانواده در شمار از ولایت های کشور به این باور هستند که اگر دخترشان به مکتب و یا دانشگاه بروند به فرهنگ یا غیرت آنان صدمه وارد خواهد شد.

 

___

زن خانم است، خانمی که در جامعه سنتی افغانستان وظیفه اش تنها شست و شوی‌، تنظیم کردن لوازم خانه، و بزرک نمودن کودکان پنداشته شده است. شمار از فامیل ها به این باور هستند که از دیدگاه اسلام خانم ها هیچ حق و حقوقی بالای پدر مادر و شوهر ندارنند، و تنها وظیفه شان تربیت و نوازش‌دادن کودکان می‌باشد و بس. در حقیقت دین اسلام بیشترین حق و حقوق را برای زنان داده است.

هشت مارچ روز زن را  برای همه مادران محروم، خواهران زندانی، و خانم های نوازشگر که تمام زندگی خود قربانی خواسته های بیجا خانوادهای شان کرده اند، مبارک باد می‌گویم.

روز زن را برای تمام زنان مبارک باد می خوانم!

نویستده: شکیب ظهیر