وزارت تجارت: پاکستان تعهد سپرده است تا موانع تجارتی را رفع نماید

وزارت تجارت: پاکستان تعهد  سپرده است تا موانع تجارتی را رفع نماید

مقام ها در وزارت تجارت وصنعت افغانستان میگویند که پاکستان اطمینان داده که موانع تجارت و سرمایه‌گذاری میان هر دو کشور را از میان بردارد.

جواد دبیر، سخنگوی وزارت تجارت وصنعت امروز سه شنبه (6عقرب) به رسانه ها گفته است:« پاکستان اطمینان داده که موانع تجارت و سرمایه‌گذاری میان هر دو کشور را از میان برداشته خواهد شد این تعهد پاکستان در کنفرانس دو روزه “تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و پاکستان2020” اعلام شده است.

در این کنفرانس عمران خان ،صدراعظم پاکستان برگسترش روابط تجاری هردوکشور تاکید کرد.

در همین حال نثار احمدغوریانی، سرپرست وزارت تجارت و صنعت افغانستان نیز در این نشست گفت که در جستجوی حل چالش‌ها فرا راه تاجران افغان است.

این در حالیست که این نشست دو روزه پس از دو سال چالش در روابط تجاری و ترانزیتی بین دو کشور برگزار شده است مقام‌های افغانستان می‌گویند دولت پاکستان این چالش‌ها را پدید آورده بود، حالا به نظر می‌رسد که این چالش‌ها کاهش یافته است.