وزیر صنعت افغانستان: بنادر افغانستان به گونه موقت بسته است اما باز خواهد شد

 

 

بر بنیاد خبرنامه ی که از سوی وزارت صنعت و تجارت کشور به نشر رسیده، کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نماینده گان امروز وزیران صنعت و تجارت و زراعت، آبیاری و مالداری کشور را فراخوانده بودند. در این خبرنامه آمده است که وزیر صنعت و تجارت پیرامون آخرین تحولات اقتصادی در کشور به مسؤولان در مجلس نماینده گان کشور اطلاعات را شریک کرد.

 

در خبرنامه ی این وزارت نگاشته شده است: “نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت با حضور در جلسۀ کمیسیون اقتصاد ملی، در مورد افزایش صادرات،مشکلات در بنادر تجارتی، جلوگیری از احتکار و سرمایه گذاری بحث وتبادل نظر کرده و به سوالات اعضای کمیسیون متذکره پاسخ ارایه کرد. وزیر صنعت و تجارت در این جلسه تاکید کرد که مسدود بودن برخی بنادر تجارتی در افغانستان موقتی بوده و بزودی با تلاش نیروهای امنیتی به روی تردد اموال تجارتی باز خواهد شد.

 

خبرنامه همچنان تأکید میکند که نثار احمد غوریانی، از افزایش صادرات افغانستان خبر داده است. به نقل از این خبرنامه: “در پنج ماه نخست امسال 21 درصد افزایش صادرات از طریق راه های ترانزیتی، دهلیز های هوایی و خطوط آهن به بیرون از افغانستان داشتیم .از سوی هم وزیر صنعت و تجارت در مورد کنترول بازار به هدف جلوگیری از گران فروشی و احتکار مواد اولیه ی مورد نیاز شهروندان کشور افزود که کمیسیون حمایت از مستهلک این وزارت با همکاری سکتور خصوصی به طور منظم وضعیت بازار در مرکز و ولایات را بررسی کرده و با افراد سودجو، گران فروش و احتکارگر برخورد قانونی می نماید.”

 

این خبرنامه همچنان افزوده است: “وزیر صنعت و تجارت همچنین در مورد صادرات محصولات زراعتی کشور به اعضای کمیسیون اقتصاد ملی گفت که به اتشه های تجارتی این وزارت هدایت داده است تا در مورد بازاریابی وافزایش صادرات محصولات زراعتی کشور، تلاش های شان را افزایش بدهند. آقای غوریانی در بخش دیگری از پاسخ هایش به اعضای کمیسیون متذکره گفت که این وزارت از دو ماه قبل طرح وارد کردن یکصد و پنجاه متریک تن گندم را به کشور به هدف جلوگیری از قطحی روی دست گرفته بود و در ماه آینده با همکاری سایر نهادهای دولتی واردات آغاز می شود.”

 

این در حالیست که وضعیت امنیتی افغانستان سبب شده است تا برخی بنادر افغانستان با چالش های امنیتی رو به رو شود و برخی از این بنادر به دست طالبان سقوط کند، اکنون وزارت صنعت و تجارت تأکید میکند که وزیر صنعت و تجارت همچنین به اعضای کمیسیون متذکره اطمینان داد که این وزارت آمادگی کامل برای افزایش صادرات و واردات مواد اولیه ی مورد نیاز مردم را دارد و مشکلی در افزایش قیمت ها پیش نخواهد آمد.