چرا دولت افغانستان طالبان را مسؤول حملات اخیر می داند؟

نگارنده: شکیب احمد نظری

حمله های پسین گروه طالبان سبب افزایش تلفات غیر نظامیان و گسترش خشونت های روز افزون در کشور گردیده است، این گروه نه تنها در ماه های پسین بلکه در جریان ماه مبارک رمضان نیز به خشونت ادامه دادند و با به راه اندازی حمله های گسترده و پیچیده بر مراکز عامل المنفعه به ویژه مراکز بهداشتی، حتا از بانوان حامله و نوزادان قربانی گرفتند و سپس مسؤولیت آن را داعش که حلقه ی وابسته به طالبان و شبکه­ی حقانیست پذیرفت.

در حالی که شهروندان کابل در صبح بیست و سوم ثور، نزدهم ماه مبارک رمضان تقریبن به گونه عادی زنده­گی آغاز می شد و مردم درگیر نگرانی شیوع بیش از حد ویروس کرونا بودند، ساعت 10 پیش از چاشت، مهاجمین مسلح وارد شفاخانه­ی صد بستر ملی برچی شده و آغاز به تیر اندازی به کارمندان صحی، مریضان و کودکان کردند، این رویداد جان 24 غیر نظامی مشمول بانوان حامله و نوزادان را گرفته و 16 تن دیگر نیز زخم برداشتند، در شرق کشور نیز ده ها خانواده در حمله­ی انتحاری که بر مراسم جنازه انجام شده بود را سوگوار کرد.

این رویدادهای مرگبار در کابل و ننگرهار با واکنش نهادهای بین المللی مشمول، سازمان ملل، سازمان جهانی بهداشت، عفو بین المللی و کشورهای بزرگ جهان را به همراه داشت. طالبان نیز برای برائت یافتن نزد شهروندان کشور خبرنامه­ی منتشر کرد، اشک تمساح ریختند و این رویداد را کار جنگجویان داعش پنداشتند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این رویداد های خونین را جنایت جنگی دانست و بر بازنگری این رویدادها خبرداد.

دیری نگذشت که پیام های شنیداری جنگجویان طالب به دسترس رسانه­ها و خبرنگاران قرار گرفت، پیام های اطلاعاتی این گروه در شبکه­ی وتس اپ، حکایت از رد و بدل کردن پیام ها از جریان سازمان دهی این رویداد میکرد. مثلن در یکی از این پیام ها جنگجوی طالبان موسوم به وزیری میگوید: «این حمله کار مجاهدین امارت اسلامیست، حالی وقتی که این بزرگی نصیب تان شده است، بگذارید تا همه ملامتی بر حکومت افغانستان بیفتد، تا حکومت زیر بار پیام های تبلیغاتی رفته و فاصله ها بیشتر شود. من با داعش هم صحبت کردیم، به زودی مسؤولیت این رویدادها را این گروه به دوش میگیرد.»

در نوار شنیداری منصوب به یکی از جنگجویان طالب که به احتمال زیاد وابسته به شبکه­ی حقانیست و طراح این رویداد مرگبار در کابل پنداشته می شود نیز به وضاحت طالبان تأیید میکنند که این رویداد وحشیانه کار آنان بوده و بر هدف قرار دادن بانوان حامله و نوزادان در کشور این گروه افتخار میکنند. در اینجا چند نمونه­ی دیگر را نیز به طور فشرده ذکر میکنیم که بیانگر استفاده از سپر انسانی توسط طالبان بوده است.

رویداد نخست، استفاده­ی این گروه از شفاخانه داکتران بدون مرز در قندز، بتاریخ 11 میزان 1394 که 200 جنگجوی گروه طالبان این مکان را منحیث سنگر استفاده کردند، رویداد دوم، حضور در میان خانه های ملکی در چرخ لوگر که منجر به جان باختن غیر نظامیان شد و این رویکرد بخاطر پناه یافتن از حملات هوایی انجام می شود.

در واقع طالبان با کتمان حقیقت ها به دلیل این که حمله های هوایی نیروهای هوایی امریکا در پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از سر گرفته نشود و در کنار آن توافقنامه­ی صلح این گروه با امریکا نقض نگردد، از پذیرفتن این حمله ابا ورزیدند. اما بر عکس با دیگر گروه­های افراط گرا کمر بسته اند تا عملیات های به خاک و خون کشیدن شهروندان افغانستان را ادامه دهند، در حالی که این گروه متعهد شده بود که پس از امضای توافقنامه روابطش با تمامی گروه های افراطی و خشونت گستر را قطع میکند، اما در تازه ترین مورد حالا طالبان و گروه حقانی سرگرم استفاده­ی داعش منحیث ابزار نیابتی شان در افغانستان هستند.

از سویی هم آمارهای رسمی حکومت افغانستان نشان میدهد که این گروه با انجام عملیات های هراس افگنانه در نزدیک به دو نیم ماه پسین دست کم، جان 469 غیر نظامی را گرفته اند و 948 دیگر را زخمی ساخته اند، این افراد در 3712 عملیات هراس افگنانه ی طالبان قربانی شده اند. تمامی این موارد ثابت می سازد که طالبان عامل اصلی جنایت های پسین در پایتخت کشور بوده و در کنار آن این گروه تلاش می ورزند تا در پشتیبانی آی اس آی امتیاز گیری کرده و به شکلی با استفاده از توافقنامه ی صلح با امریکا وحشت خود را بر مردم این سرزمین تحمیل کنند، در حالی که این همه توهم گروه طالبان است که با دیدن خواب های رنگین از بهر رسیدن به کُرسی کاخ ریاست جمهوری رهبری این گروه منفور و شرور در قطر و پاکستان می بینند.

در فرجام گروه طالبان بستر اصلی برای پرورش گروه های افراط گرایی، جهادیست ها و خشونت گستر ها در افغانستان است و بدون هیچ رحمی این گروه حملات شانرا در برابر افراد ملکی افزایش داده اند و حمله بر مراکز صحی و غیر نظامی جز از برنامه ها و پالیسی های این گروه برای ایجاد ترس در افکار عامه است.