چگونه رفتار خوب داشته باشیم؟

زنانبا دانستن اینکه چگونه رفتار خوبی داشته باشیم می توانیم الگوی مناسبی برای دیگران باشیم و به گونه ای رفتار کنیم که همیشه مردم مشتاق ملاقات و هم نشینی ما را داشته باشند

رفتار خوب همیشه باعث می شود تا ما انسانی خوب و مفید به نظر بیاییم اما چگونه رفتار خوبی داشته باشیم می توانیم با کسب اطلاعات زیادی در این مورد رفتار مناسبی با دیگران داشته باشیم و همانند یک الگوی مناسب برای دیگران واقع شویم تا همه از هم نشین شدن با ما لذت ببرند و دوست داشته باشند تا با هم نشین شوند می توان با صبوری پیشه کردن و زدن حرف های مناسب رفتار مناسبی با دیگران داشته باشیم چگونه رفتار خوبی داشته باشیم را در پرشین وی بخوانید.