کشته شدن یک سرباز امریکایی در ولایت کندهار

وزارت دفاع امریکا (پنتاگون) از کشته شدن یک سرباز شان در ولایت کندهار خبر میدهند.

وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون با نشر خبرنامه یی نگاشته است: «این سرباز به اسم جوزف ترنت آلبا میباشد که روز پیش در ولایت کندهار در حادثه غیر مرتبط با جنگ کشته شده است.»

بر بنیاد این خبرنامه که از سوی وزارت دفاع امریکا نشر شده آمده است: این سرباز امریکایی 24 سال عمر داشت و برسی ها در باره چگونگی کشتن وی آغاز شده است و به زودی همگانی خواهد شد.

در جریان سال جاری این دهمین سرباز خارجی است که در افغانستان کشته میشود، ده روز پیش از این یک سرباز نیروهای امریکایی نیز در ولایت فراه در اثر حادثه ترافیکی کشته شده بود.