مراسم یاد بود جنرال رازق در ولایت تخار

یاد بود از دومین سالگرد جان باختن جنرال عبدالرازق اچکزی در تخار

مراسم یاد بود از دومین سالگرد جان باختن جنرال عبدالرازق اچکزی فرمانده امنیه پیشین قندهار امروز در ولایت تخار برگزار شد.

دفتر مطبوعاتی مقام ولایت تخار با نشر خبرنامه یی نگاشته است:« در این محفل والی، هیئت رهبری ، رییسان و مسوولان نهاد های دولتی ، اعضای شورای ولایتی وشماری ازافسران بلند پایۀ نظامی ، بزرگان و شخصیت های اجتماعی ،جوانان و زنان شرکت داشتند.»

مراسم یاد بود جنرال رازق در ولایت تخار
مراسم یاد بود جنرال رازق در ولایت تخار

خبرنامه می افزاید: مولوی عبید الله قرلق والی تخار با اتحاف دعا به روح شهیدان پیرامون ابعاد مختلف شخصیت شهید اچکزی و قهرمانی های وی دردفاع از وطن ،تمامیت ارضی ، نوامیس ملی و تامین صلح صحبت کرد.

همچنان قومندان امنیه و معاون شورای ولایتی تخارپیرامون رشادت و جانبازی جنرال رازق شهید صحبت کردند و گفتند که دشمنان صلح و آرامش با به شهادت رسانیدن قهرمانان ملی کشور نمی توانند مانع و سد راه کاروان پیشرفت وترقی کشور شوند محفوظ حمیدی.

مراسم یاد بود جنرال رازق در ولایت تخار
مراسم یاد بود جنرال رازق در ولایت تخار

این درحالیست که جنرال عبدالرازق اچکزی فرمانده پیشین پولیس قندهار به تاریخ هژدهم اکتوبر ۲۰۱۸، پس از یک نشست امنیتی با جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای حمایت قاطع، زلمی ویسا، والی ان وقت ولایت شماری دیگر از مقامات های ولایت قندهار کشته شد.جنرال عبدالرازق  به عنوان یکی از سرسخت ترین مخالفان طالبان در جنوب کشور به شمار می رفت.