ینز ستولتنبرگ: طالبان برای کاهش خشونت ها آخرین توان شان را به خرج دهند

یک روز پیش وضعیت افغانستان محور گفت و گوهای وزیران دفاع ناتو بود. دبیر کُل این نهاد گفته است که ماه آینده برای افغانستان اهمیت به سزا دارد و گفت و گوهای صلح در دوحه هنوز هم شکنند است، به باور ینز ستولتنبرگ گفت و گوهای صلح فرصت است و ناتو نیز تدابیر خود را برای حضور و پشتیبانی از نیروهای امنیتی روی دست دارد. این مقام ناتو میگوید ه در حال حاضر شمار سربازان آنان در افغانستان به زیر دوازه هزار نظامی کاهش یافته و هر گونه تصمیم مبنی بر خروج از افغانستان به گونه مشترگ گرفته خواهد شد.

ینز ستولتنبرگ دبیر کُل ناتو تأکید میکند که حمله های طالبان بر نیروهای رومانیایی و افغان نشان میدهد که هنوز هم وضعیت افغانستان دشوار است. آقای ینز می گوید: «حمله های اخیر نشاندهنده آن است که طالبان تا آخرین حد به کاهش خشونت ها در افغانستان تلاش کنند، در حال حاضر مأموریت پشتیبانی قاطع ناتو حمله بر سربازان رومانیایی را زیر بررسی دارد. تا زمانی که خشونت ها کاهش نیابد، نیروهای ما در افغانستان باقی میماند. این تنها راه برای اطمینان یافتن از صلح دایمی در کشور خواهد بود و همچنان باید آتش بس دایمی در این کشور برقرار شود.»

آقای ستولتنبرگ همچنان می افزاید که ناتو و متحدانش به افغانستان متعهد هستند تا هراس افگنان بین المللی را سرکوب کنند و از روند صلح این کشور پشتیبانی کنند. آقای ستولتنبرگ افزوده است: «حضور ما در افغانستان مشروط خواهد بود ما از طالبان میخواهیم به تعهدات شان مبنی بر کاهش خشونت ها عمل کنند، روابط شانبا القاعده را قطع کنند و در حال حاضر متحدان ما وضعیت را زیر نظارت دارند. در ماه های آینده ما شاهد بر سر دو راهی قرار خواهیم داشت. زیرا اگر ما تصمیم به خروج بگیریم ممکن که وضعیت افغانستان بدتر شود و دست آوردهای ما نقش بر آب گردد، ما نگران هستیم که افغانستان بار دیگر لانه ی امن برای هراس افگنان بین المللی شود. یا این که ما در آن کشور بمانیم، هرچند که ریسک در افغانستان بیشتر است اما ما ناگزیر خواهیم بود تا با طالبان بجنگیم. این تصمیم را ما پس از بررسی متحدان خود خواهیم گرفت.»

خروج ناتو از افغانستان

دبیر کُل ناتو گفته است که آنان تصمیم بر خروج زودهنگام ندارند، زیرا این نهاد باید مطمین شود که افغانستان بار دیگر لانه ی امن هراس افگنان نخواهد شد و این کشور به بستری مبنی بر انجام حمله های هراس افگنانه که اروپا را تهدید کند مبدل نمی شود. او گفته است که این تصمیم بسیار دشوار است و ما در دو راهی قرار گرفته ایم که در افغانستان بمانیم و یا از آنجا خارج شویم. ستولتنبرگ گفته است که در دو روز گذشته وزیران دفاع ناتو مباحث همه جانبه روی وضعیت افغانستان داشته اند و با ارزیابی وضعیت ناتو با متحدانش در حال رأی زنی هستند تا تصمیم نهایی را بگیرند. آقای ستولتنبرگ تأکید میکند: «در پایان روز صلح افغانستان باید توسط شهروندانش به میان آید، ما میتوانیم کمک کنیم و این کشور را پشتیبانی نماییم. ما از دو دهه به این سو در کنار نیروهای امنیتی افغانستان هستیم و آنان را از لحاظ مالی و نظامی حمایت میکنیم. حضور نظامی ما در افغانستان وابسته به پیشرفت های صلح است، هر گونه تصمیم مبنی بر خروج در روشنایی وضعیت صلح گرفته خواهد شد. ما میخواهیم اطمینان حاصل کنیم که افغان ها خود میتوانند روند صلح را به گونه ی درست مدیریت کنند، زیرا ما نگران هستیم که بار دیگر هراس افگنان به گونه ی آزادانه در افغانستان فعالیت های شان را انجام ندهند.»

این گفته ها در حالی مطرح می شود که طالبان همزمان با پیشبرد گفت و گوهای صلح در قطر حمله های شان را افزایش داده اند. در تازه ترین مورد وزارت دفاع ملی افغانستان با نشر خبرنامه یی گفته است که از اثر درگیری نیروهای امنیتی طالبان با نیروهای امنیتی در ولسوالی های ناوه، نهرسراج و نادعلی هلمند چندین فرمانده برجسته ی این گروه به کام مرگ فرستاده شده اند.