Negative events of coronavirus in a number of countries around the world

18 کشور جهان که تا بحال کوید-19 به آنجا نرسیده است

کوید-19 ویروسی که جهان را به وحشت آورده و ابر قدرت های جهان در برابر این ویروس زانو زده اند، اما بر بنیاد آمارهای رسمی دانشگاه جان هاپکینز 18 کشور از میان 193 کشور عضو سازمان ملل متحد مدعی شده‌ اند که تا اکنون هیچ موردی از ابتلا به بیماری کووید-19 در این کشورها به ثبت نرسیده است.

بر بنیاد گزارش رسانه های خارجی، این کشورها مشمول: مجمع ‌الجزایر قمر، کریباتی، لسوتو، جزایر مارشال، میکرونزی، نائورو، کوریای شمالی، پالائو، ساموآ، سائوتومه و پرنسیپ، جزایر سلیمان، سودان جنوبی، تاجیکستان، تونگا، ترکمنستان، تووالو، وانواتو و یمن هستند.

این در حالیست که بیش از 200 کشور جهان با ویروس کوید-19 دست و پنجه نرم میکند و در حال حاضر این ویروس کشنده در همین کشورها شیوع پیدا کرده و هم اکنون سرعت گردش ویروس کوید-19 در جهان غیر قابل پیش بینی است. افزون بر آن امریکا با داشتن بیش از 311 هزار مبتلا به ویروس کوید-19 در صدر فهرست آسیب پذیرترین کشورها بر شمرده شده است.