کشته شدن 27 طالب در عملیات قطعات خاص افغان در یک شبانه روز گذشته

مقام های امنیتی کشور از راه اندازی عملیات های ویژه توسط قطعات خاص در کشور خبر می دهند.

قطعات خاص کشور با نشر خبرنامه ی نگاشته است که نیروهای افغان طی بیست وچهار ساعت گذشته 5 مورد عملیات در ولایت های هرات، ننگرهار، و ارزگان اجرا گردیده که در نتیجه 2 طالب بازداشت گردیده و 1 میل سلاح و 75 کیلوگرام مواد انفجاری نیز بدست آمده است.

در این خبرنامه همچنان آمده است که در بیست و چهار ساعت گذشته 61 مورد تحرکات دشمن در 22 ولایت و 45 ولسوالی های کشور توسط طالبان راه اندازی شده است که تلفات نیروهای امنیتی کشور قرار ذیل هستند:

تلفات نیروه های دوست در سطح کشور از اثر تحرکات مجموعی دشمن طی (24) ساعت گذشته:

بتعداد (14) تن اردوی ملی شهید، (29) تن زخمی:

بتعداد (7) تن پولیس ملی شهید، (11) تن زخمی، (0) تن اسیر:

بتعداد (7) تن امنیت ملی شهید، (6) تن زخمی، (0) تن اسیر:

بتعداد (3) تن ملکی شهید(12) زخمی.

خبرناهمه اضافه می کند که در نتیجه تحرکات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور جمعاً بتعداد (27) تن دشمن کشته، (24) تن زخمی، و (1) تن بازداشت گردیده است.

این در حالیست که گروه طالبان از حکومت افغانستان خواسته اند تا 600 زندانی دیگر را از بند رها سازند تا هر چی زودتر گفتگو های میان افغانان آغاز شود.