زخم برداشتن 29 تن در انفجار تانک تیل در تاجکستان

 

به نقل از گزارش ها در نتیجه انفجار نیرومند در یک تانک تیل در حومه غربی شهر دوشنبه مرکز تاجکستان دست کم 29 تن زخم برداشتند.

امید یوسف، سخنگوی کمیته اضرار کشور تاجکستان به رسانه ها می گوید که در نتیجه انفجار یک تانک تیل در شهر دوشنبه 29 نفر زخمی شدند که از این میان وضعیت پنج تن از زخمیان این رویداد وخیم گزارش شده است.

آقای یوسف افزوده است که آتش سوزی یک تانک در حومه غربی شهر دوشنبه باعث انفجاری نیرومند شد که در نتیجه آن 29 نفر دچار سوختگی و جراحات شدت شدند.

کمیته اضطراری تاجیکستان تاکید دارد که دلیل وقوع رویداد تحت بررسی قرار دارد.