30 بند برق آبی در ننگرهار ساخته می شود

قرار است در ولایت ننگرهار ۳۰ بند برق کوچک آبی ساخته شود. مقام‌های این ولایت می‌گویند که کار سروی و دیزاین این بندها تکمیل شده است.

عطالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت: “در ننگرهار کار سروی و دیزاین ۳۰ بند کوچک تکمیل شده. برای کار عملی آن قراردادها به مرکز فرستاده شده تا منظور شوند. با اعمار این بندها مشکل آب تا حد زیاد در این ولایت حل خواهد شد.”

در بسیاری از ولایات افغانستان مردم شکایت دارند که آب دریاهای این کشور به ممالک همسایه می‌رود و آن‌ها نمی‌توانند از این آب بهره برداری خوب کنند.