کابل- افغانتستان (گ.ر.پ):

خبرنگار: شاکر سنگی

پس از بُرد شیرین و تأریخی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم پاکستان، شماری از شهروندان کشور برای جشن گرفتن این پیروزی دست به شلیک ها شادیانه زدند که برای باشنده های کابل نگرانی و سراسیمه گی را ایجاد کردند. اکنون پولیس کابل از بازداشت 43 تن در پیوند به شلیک های شادیانه سخن می زند. فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل می گوید: «پس از پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر پاکستان در نواحی گونه گون شهر کابل، شماری از افراد استفاده جو دست به شلیک های شادیانه زدند، که منجر به وحشت زده گی شهروندان کابل و همچنان زخم برداشتن آنان گردید. پس از این ماجرا پولیس در سراسر پایتخت دست به کار شد و 43 تن را بازداشت کرد، افزون بر آن تمامی تجهیزات افراد بازداشت شده از سوی پولیس ضبط گردیده است.»

تا اکنون در پیوند به این که در این شلیک های شادیانه چند تن زخم برداشته، وزارت داخله ابراز نظر نکرده است، اما برخی منابع می گویند که در گلوله باری های دیشب دست کم 7 تن زخم برداشته اند.

Developed by Nethub

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *