کشته و زخمی شدن 9 هراس افگن طالب در غزنی

مقام های محلی ولایت غزنی از کشته و زخمی شدن 9 جنگجوی طالب در مربوطات ولسوالی اندر این ولایت خبر میدهند.

واحد جمعه زاده، سخنگوی فرماندهی ولایت غزنی امروز ( چهارشنبه 1 ثور) به رسانه ها میگوید:« درنتیجه عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در روستای نانی و آرزو کوچک ولسوالی اندر این ولایت به تعداد 9 هراس افگن طالب مربوط به گروه قاری نذیر کشته و زخمی شده اند.»

آقای جمعه زاده افزوده است که در جریان این عملیات ها به تعداد پنج جنگجوی طالب کشته و چهار تن دیگر شان زخم برداشته است. به نقل از سخنگوی فرماندهی پولیس غزنی در این جریان به نیروهای دولتی هیچ نوع آسیبی نرسیده است.

تا اکنون گروه طالبان در پیوند به این رویداد چیزی به رسانه ها نگفته است.

این درحالیست که روز گدشته در نتیجه عملیات قوای هوایی در مربوطات ولسوالی های دولت آباد و قرمقل ولایت فاریاب 7 هراس افگن مشمول مسوول صحت عامه طالبان برای ولسوالی قرمقل کشته و 3 تن دیگر آنان زخمی شده اند.