کابل- افغانستان (گ.ر.پ):

خبرنگار: فولاد آهنگران

پس از افشاگری های مشاور پیشین ویژه امنیت ملی رییس جمهور غنی، اکنون مریم وردگ، مشاور پیشین روابط استراتژیک شورای امنیت ملی در گفت و گو با رسانه های خارجی تأیید کرده است که رییس جمهور حلقه ی 6 نفره را برای ترویج فحشا در افغانستان شکل داده است. بانو وردگ گفته است: «مواردی را که جنرال احمدزی ارایه کرده، متأسفانه همه واقعیت دارد. این موضوع بازتاب دهنده ی کار حکومت غنی از درون ارگ است، جای که سیاست افغانستان را شکل میدهد. استفاده از بانوان و ترویج فحشا از موارد بنیاد کار یکی از حلقات ویژه بوده که در تیم ریاست جمهوری عملن کار میکنند.»

ظاهرن موارد دیگری در کاخ ریاست جمهوری به گونه ی سیستماتیک توسط حلقات خاص و وابسته به پیش میرفته است. مشاور پیشین روابط استراتژیک شورای امنیت ملی می گوید: «هر از گاهی که صدا بر خلاف ریاست جمهوری بُلند شود، حلقات خاص در شبکه های اجتماعی وجود دارد که صداهای واقعی را خاموش می سازد. متأسفانه باید بگویم، کار برای ترویج فحشا از سوی حلقه ی خاص ریاست جمهوری سبب شده تا جنگ ناروای طالبان و دیگر گروه های جهادی مشروعیت یابد، در کنار آن این مسأله سبب شده بانوان در افغانستان با مشکلات تازه رو به رو شوند و دست آوردهای آنان زیر پُرسش برود.»

در پاسخ به این ادعاها اکنون کاخ ریاست جمهوری میگوید که شماری از حلقات در پی عقده گشایی با رییس جمهوری افغانستان هستند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی کاخ ریاست جمهوری می گوید: «متاسفانه در افغانستان اين فرهنگ غلط نهادينه شده است . افراد تا زمانيكه در حكومت است همه چيز را مثبت مي بيند اما وقتي كه از حكومت به دلايلي بيرون شدند به هر نوع اتهام متوسل مي شوند. در عين حال اگر موارد مشخص وجود داشته باشد بهتر است با اسناد به رسانه ها و نهاد هاي عدلي شريك فرمايند، همچنان حكومت هم حق دارد تا  در برابر اتهامات بي اساس كه وارد مي شود از خود دفاع نمايد.

این ادعاها در حالی مطرح می شود که محمد اشرف غنی یکی از نامزدان پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو شناخته می شود. در همین حال شماری از افراد نزدیک به ریاست جمهوری مدعی هستند که این ادعاها به خاطر آسیب زدن به افکار عامه شکل گرفته است.

Developed by Nethub

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *