افغانستان نخستین محموله ی رادار سراسری را در کشور تسلیم شد

 

 

 

هرچند کنترول نشدن حریم فضایی افغانستان از سوی حکومت افغانستان بزرگترین نگرانی شهروندان کشور را بر انگیخته است اما در تازه ترین مورد، حکومت افغانستان اعلام کرده که نخستین محموله ی سیستم رادار سراسری کشور امروز از سوی وزارت های مرتبط تسلیم گرفته شده است. بر بنیاد خبرنامه ی که از سوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور منتشر شده، این تجهیزات از یک شرکت فرانسوی خریداری شده و در حال حاضر این امکانات به اختیار حکومت افغانستان قرار گرفته است.

 

خبرنامه ی که از سوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور منتشر شده چنین نگاشته شده است: “اولین محموله رادارهای سراسری که توسط حکومت افغانستان از یک شرکت فرانسوی خریداری شده بود، صبح امروز به افغانستان رسید. مراسمی که برای تحویل‌گیری رادارهای خریداری شده در میدان هوایی بین‌المللی حامدکرزی برگزار شده بود در آن معصومه خاوری وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، دوکتور عبدالکریم توتاخیل معاون انسجام امور دولت، اداره امور ریاست جمهوری، فهد داوود مومند رییس عمومی اداره‌ی هوانوردی ملکی، عطاالله نصیب رییس واحد تسهیل سرمایه‌گذاری اداره امور، سفیر فرانسه، نجیب الله وردک معاون اول وزارت دفاع ملی، نماینده‌ی تخنیکی شرکت تالس و عمر منصور انصاری رییس اداره اترا حضور داشتند.”

 

قرارداد نصب رادارهای سراسری افغانستان بین اداره هوانوردی ملکی و شرکت تالس فرانسوی به ارزش ۱۱۲ میلیون یورو امضا شده که تا سال ۲۰۲۳ به تعداد ۱۲ رادار مستقل وارد افغانستان می‌گردد. این رادارها در ۱۲ نقطه‌ی افغانستان وصل می‌شود و توانایی کنترل حریم فضایی کشور را تا ۴۵هزار فت دارد. نخستین محموله‌ی این رادارها که امروز به افغانستان رسیده قرار است در میدان‌های هوایی کابل، هرات و شهر مزارشریف نصب گردد. نصب این رادارها باعث بالا بردن سطح عواید دولت افغانستان می‌گردد و عواید هر پرواز که از حریم هوایی افغانستان عبور می‌کند، از ۷۵۰ دالر به ۹۵۰دالر می‌رسد. از سوی دیگر نصب این رادارها می‌تواند حاکمیت دولت افغانستان را نیز در عرصه کنترل فضایی بالا ببرد.

 

حکومت افغانستان در حالی از تسلیم گیری این تجهیزات سخن میزند که در حال حاضر حکومت افغانستان برای کنترول حریم فضایی افغانستان دچار مشکلات زیاد است، اما باورها بر این است که با نصب این سیستم افغانستان قادر خواهد شد تا به شکل مستقل از حریم فضایی خود محافظت کند. پیش از این حریم فضایی افغانستان از سوی نیروهای خارجی کنترول می شد، اما در حال حاضر حکومت افغانستان تلاش دارد تا در عرصه ی کنترول حریم فضایی کشور پیشرفت های چشمگیری داشته باشد.