کابل- افغانستان (گ.ر.پ):

خبرنگار: عمران خراسانی

سر انجام درگیری میان نیروهای امنیتی و چهار مهاجم در وزارت مخابرات پس از 5 ساعت درگیری به پایان رسید. رویدادی که دست کم 2000 کارمند ملکی وزارت خانه های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، اطلاعات و فرهنگ و ریاست احصاییه مرکزی را وحشت زده کرد. وزارت امور داخله کشور می گوید که در درگیری امروز در شهر کابل، دست کم 7 تن مشمول 4 غیر نظامی و 3 سرباز پولیس جان باخته اند و 8 تن دیگر نیز زخمی شدند.

وزارت امور داخله ی کشور می گوید که نیروهای امنیتی کشور دست کم 1950 غیر نظامی و کارمندان ملکی وزارت های مخابرات، اطلاعات و فرهنگ و ریاست احصاییه را از محل رویداد بیرون کردند. در همین حال گواهان این رویداد می گویند که در نخست یک مهاجم خودش را در برابر دیوار وزارت مخابرات کشور منفجر کرد و سپس چهار مهاجم دیگر با پناه گرفتن در پسته خانه ی مرکزی برای 5 ساعت به درگیری پرداختند.

از سوی هم گزارش ها می رساند که از نزد مهاجمان کشته شده بیرق داعش و همچنان مقدار مهمات و جنگ افزار نیز به دست آمده است. تا هنوز روشن نیست که مهاجمان خود شان را چگونه به قلب کابل رسانیدند، در همین حال باشنده های پایتخت سهل انگاری مقام های امنیتی را یکی از عوامل این رویداد وحشتناک میپندارند. گفتنیست که این درگیری با از پا در آمدن 4 مهاجم توسط نیروهای ویژه پولیس پایان یافت.

Developed by Nethub

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *