قربانی شدن دست کم 80 کودک در کابل

 

 

تازه ترین اطلاعات از انفجار مهیب موتر بمب در حوزه ی سیزدهم شهر کابل، حاکی از افزایش تلفات کودکان در این رویداد خونین است. سخنگوی وزارت امور داخله گفته است که تا اکنون دست کم 80 تن در این رویداد کشته و زخمی شده اند. این رویداد که در برابر مکتیب سید الشهدا در شهرک اتفاق حوزه ی سیزدهم امنیتی رخ داده است، بیشتر از دانش آموزان مکتب قربانی گرفته است.

 

طارق آرین سخنگوی وزارت امور داخله می گوید: «این رویداد از اثر انفجار موتر بم اتفاق افتاد، حوالی 4:27 پس از چاشت، هنگامی که دانش آموزان از مکتب رخصت شده بودند، انفجار به وقوع پیوست. که با تأسف در انفجار عصر امروز کابل، تا اکنون 25 تن شهید شده و دست کم 52 تن دیگر زخم بر داشته اند. زخمیان این رویداد به شفاخانه ی علی جناح در غرب کابل منتقل شده اند و ارقام این حمله ی مرگبار در حال تغییر است.»

 

به گفته ی سخنگوی وزارت امور داخله تمامی قربانیان این رویداد وحشتناک کودکانی هستند که از مکتب رخصت شده بودند و به سوی خانه ی خود در حال حرکت بودند. تا هنوز مسؤولیت این رویداد را هیچ گروهی به دوش نگرفته است. با این حال وقوع این حمله ی مرگبار با واکنش های ملی و بین المللی رو به رو شده است.

 

نهادهای حقوق بشری با نکوهش این گونه رویدادهای مرگبار که قربانیان آن بیشتر غیر نظامیان هستند تأکید میکنند که آمار تلفات غیر نظامیان امسال در حال افزایش است. خشونت ها از سوی مخالفین مسلح دولت درست هنگامی افزایش یافته است که روند خروج تمامی نیروهای خارجی ازافغانستان دست کم هشت روز پیش آغاز شده است.

 

کابل در روزهای پسین گواه افزایش قتل های هدفمند بوده است، این نخستین رویداد موتر بم در شهر کابل پس از ماه ها کاهش خشونت شمرده می شود، از سوی هم عالمان دین از مخالفان مسلح میخواهند که از ادامه ی خشونت ها و خونریزی در کشور خود داری کنند.