اتمر: طالبان در هرکجای که هستند، به دادگاه کیفری کشانده می شوند

 

 

همزمان با دوام جنایت های طالبان به ویژه آماج قرار دادن غیر نظامیان، در تازه ترین مورد وزیر خارجه ی کشور با انتشار ویدیوی طالبان را جنایت کار خوانده و تأکید کرده است که این گروه هرگز به تعهدات خود در قبال مردم افغانستان پابند نیستند.

 

حنیف اتمر، وزیر امور خارجه ی کشور در پیام دیداری به طالبان هشدار میدهد: «ما خواهان صلح میباشیم ولی در صورتی که این جنایت دوام میکند، ما خواهان محاکمه ی این جنایات کاران هستیم. پیام ما این است، هر چه کرده اید دوباره فکر کنید؛ ادامه این جنایت ها شما را به محاکمه خواهد کشاند، در هرجای که نشسته باشید. اگر در دوحه و یا هم در پاکستان هستید، مسؤولیت دارید که این جنایت ها را متوقف بسازید. جنایت های که در دشت برچی و لوگر شده است، مسؤول طالبان می باشند

 

آقای اتمر تأکید می ورزد که طالبان افزون بر جنگ فزیکی به جنگ روانی اش نیز گسترش داده است و این گروه در وضعیت کنونی به جای آتش بس در پی تشدید حمله های شورشگرانه در سراسر کشور است: «اگر شما به واقعیت میخواهید، مانع این جنایت ها شوید، پس چرا آتش بس نمی کنید. شما گفته بودید، شش هزار زندانی ما را رها کنید و خارجی ها بیرون شوند در آن صورت ما آتش بس میکنیم، حال چنین می شود، زندانیان تان آزاد شده اند و روند خروج خارجی ها آغاز شده است پس شما را به جنایت های تان دوام میدهید و کشتار را در پیش گرفته اید

 

آقای اتمر در ادامه ی این هشدار به طالبان میگوید که در صورت بی توجهی آنان، این گروه در امان نمی مانند. به گفته ی آقای اتمر: «به صراحت میخواهیم اعلام کنم، دولت افغانستان برای رسیدن به صلح به هر قربانی آماده است. اما در صورت دوام کشتار مردم افغانستان، رییس جمهور و لویه جرگه ی گذشته تصمیم گرفته اند در برابر جنایت کاران بایستیم، ما نه تنها که در سطح ملی بلکه در سطح بین المللی نیز از سیستم عدلی و قضایی استفاده میکنیم تا جنایتکاران را به کیفر برسانیم

 

وزیر خارجه ی افغانستان در حالی به گروه طالبان هشدار میدهد که سخنگویان این گروه، دست داشتن در حمله های پسین بر مکتب سید الشهدا در حوزه ی سیزدهم کابل را رد کرده اند. از سوی هم در چند روز پسین، این گروه فشارهای نظامی شان را در ولایت های قندهار، بغلان، هلمند ارزگان و بخش های دیگر از کشور افزایش داده اند.