تازه: انفجار موتر بمب در مقابل ریاست امنیت ملی سمنگان

مسؤولان امنیتی در ولایت سمنگان میگویند لحظات پیش یک انفجار نیرومند در مقابل ریاست امنیت ملی این ولایت رخ داده است.

محمد مصدیق عزیزی، سخنگوی والی سمنگان با تائید این خبر میگوید:«این انفجار در شهر ایبک این ولایت رخ داده و صدای فیر های پراگنده نیز از محل رویداد شنیده میشود و در مورد نوعیت انفجار و تلفات برخاسته از آن جزئیات را ارایه نکرده است.»

در همین حال عبدالخلیل مصدق، ریس صحت عامه این ولایت به رسانه ها می گوید: از محل این انفجار تا به حال 43 زخمی به شفاخانه انتقال داده شده است.

تا اکنون فرد ویا کدام گروهی مسؤولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.