کابل- افغانستان (گ.ر.پ):

خبرنگار: فردوس رسولی

لحظات پیش انفجار مهیبی در برابر دروازه ورودی دانشگاه کابل رخ داده است. تا هنوز روشن نیست که هدف این رویداد چه کسی بوده و نوعیت این حمله چیست، اما گواهان رویداد میگویند که این انفجار ناشی از ماین مقناطیسی بوده است. بر بنیاد گزارش ها در حال حاضر پولیس به محل رویداد رسیده و محل واقعه را به روی ترافیک بسته است.

تا هنوز هیچ گروهی مسؤولیت این حمله را به دوش نگرفته است. این انفجار در حالی در کابل صورت می گیرد که دیروز حوالی ساعت 4 عصر طالبان بر فرماندهی پولیس قندهار یورش بردند که از اثر آن دست کم 9 تن جان باختند و نزدیک به 60 تن دیگر نیز زخم برداشت.

Developed by Nethub

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *