خبر تازه: از بین رفتن تمامی اعضای رهبری شورای کویته ی طالبان در پاکستان

بر بنیاد اطلاعات، منابع از شهر کویته ی پاکستان گزارش کرده اند که لحظات پیش انفجار سنگین در هنگام برگزاری نشست اعضای رهبری شورای کویته ی طالبان رخ داده است. منابع از شهر کویته ی پاکستان میگوید که این رویداد در منطقه ی میتا چوک شهر کویته در خانه ی حافظ مجید، یکی از رهبران ارشد گروه طالبان اتفاق افتاده است.

بر بنیاد گزارش های اولیه در این رویداد تمامی اعضای رهبری شورای کویته از بین رفته است. تا هنوز مسؤولیت این رویداد را گروهی به دوش نگرفته و طالبان نیز به گونه ی رسمی در این مورد موقف گیری نکرده اند. برای جزییات بیشتر با پی ام جی نیوز باشید.