خبر تازه: هفت پیش شرط تازه حکومت برای رهایی زندانیان طالب

پی ام جی نیوز به نامه ی پنهانی حکومت دست یافته است که در تازه ترین مورد، حکومت افغانستان هفت پیش شرط جدید را برای رهایی 5000 زندانی گذاشته است. در این نامه آمده است که هرچند رییس جمهور غنی فرمانی را به منظور رهایی این زندانیان صادر کرده بود، اما برای این که اطمینان کامل از بر نگشتن این نیروها به نبرد حاصل شود و خشونت ها در کشور کاهش یابد اکنون حکومت پیش شرط های تازه ی را طی نامه ی پنهانی با طالبان شریک کرده است.
این پیشرط ها مشمول، بر نگشتن زندانیانی آزاد شده به میدان نبرد و جلوگیری از انجام عملیات های هراس افگنانه، افزایش خشونت شود؛ گروه طالبان باید تعهد کنند که بر نیروها امنیتی و دفاعی افغانستان حمله نمی کنند. گروه طالبان تعهد نمایند که پس از آزادی این زندانیان، از اجرای عملیات های هراس افگنان بر اماکن مقدسه مانند مساجد تکایا، حسینیه ها، مکاتب، بازارها، شفاخانه ها، دانشگاه ها، نهادهای فرهنگی، ورزشی، اماکن عمومی و تأسیسات عامه جلوگیری می کنند.
در این نامه همچنان نگاشته شده است که طالبان باید از گروگان گیری، سو قصد و ترور مردم عادی انجنیران، پزشکان، آموزگاران و کارکنان خدمات عامه امتناع ورزند. گروه طالبان باید تعهد کنند که اجازه ی فعالیت به تمامی نهادهای عام المنفعه مشمول مکاتب، شفاخانه ها، کلنیک ها و دیگر اماکن داده شود تا هرگونه فعالیت های اجتماعی، مذهبی، فرهنگی، علمی، ورزشی و هنری در مناطق تحت حاکمیت شان انجام شود. همچنان طالبان باید تمامی روابط استخباراتی شان را با پاکستان قطع کرده و کمک های نظامی ز سوی آی اس آی را نخواهند پذیرفت، همچنان این گروه باید تمامی پناه گاه های امن شان را در آن سوی خط فرزی دیورند باید نابود کنند. هفتمین پیش شرط حکومت نیز برای طالبان این است که باید این گروه تعهد نمایند که پس از آزاد سازی زندانیان شان به زودترین فرصت تمامی رهبران و اعضای القاعده و دیگر گروه های هراس افگن منطقه یی و بین المللی را به جانب حکومت افغانستان می سپارند.
اما این پیش شرط های پنهانی حکومت برای طالبان قابل قبول نیست و سخنگوی این گروه با نشر پیام های تویتیری اعلام کرده اند که هرگز این پیش شرط ها پذیرفته نمی شود.