Tuesday, October 20, 2020

مار مبتلایان به ویروس کرونا در چین دوباره اوج گرفت

February 10, 2020

یک روز پس از کاهش رشد آمار مبتلایان به ویروس نوظهور کرونا در چین، این آمار در روز

!سطح زندگی

February 09, 2020

زندگی شما در کدام سطح است؟

کره زمین دارای 290 کشور است و شهروندان هر کشور در سطح

امضای فن درلاین و میشل پای توافق برکسیت؛ بریتانیا به خروج نزدیک‌تر شد

February 08, 2020

اوروزولا فن درلاین و شارل میشل، روسای کمیسیون و شورای اتحادیه اروپا روز جمعه توا