کابل- افغانستان (گ.ر.پ):

خبرنگار: احمد شکیب ظهیر

سخنگوی وزارت امور خارجه چین ضمن محکوم کردن تحریکات امریکا در هانگ‌کانگ اعلام کرد این منطقه تحت حاکمیت چین است و امور مربوط به آن، امور داخلی چین محسوب می‌شود. «هوا چون‌یینگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین در مصاحبه‌ یی دخالت امریکا در اعتراضات هانگ‌کانگ را محکوم کرد و از احتمال بدتر شدن روابط واشنگتن- بیجنگ خبر داد.

این در حالیست که امریکا و چین هم اکنون درگیر نبرد شدید اقتصادی هستند. گفته می شود در حال حاضر اداره دونالد ترامپ با اعمال تعرفه های بیش از حد بر اموال چینایی تلاش دارد این کشور را در محاصره اقتصادی خود قرار دهد.

Developed by Nethub

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *