ویروس کرونا: آیا بیماری از اجساد مردگان هم منتقل می‌شود؟

ویروس کرونا در سراسر جهان صحنه‌های دلخراش مرگ مبتلایانی را به همراه آورده که عزیزانشان امکان سوگواری و تدفین مناسب برای آنها را نداشته‌اند.
این تصاویر باعث هراس نه فقط از مرگ، بلکه از مردگان نیز شده است زیرا این نگرانی وجود دارد که ویروس عامل بیماری پس از مرگ افراد مبتلا پخش شود و از اجساد مردگان به زنده‌ها سرایت کند.
آیا اجساد کسانی که به خاطر ابتلای به ویروس کرونا مرده‌اند می‌تواند عامل انتقال این ویروس باشد؟ آیا برگزاری مراسم تدفین جایز است؟ آیا روش مناسب برای تدفین اجساد این افراد خاکسپاری است یا سوزاندن؟
از آنجا که ویروس کرونا یک عامل بیماری‌زای جدید است، بسیاری از جنبه‌های آن هنوز شناخته نیست اما در اینجا آنچه را که تاکنون درباره رفتار با اجساد مبتلایان می‌دانیم شرح می‌دهیم.
آیا اجساد می‌توانند ویروس کووید-۱۹ را منتقل کنند؟
براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، اگر ملاحظات بهداشتی و ایمنی لازم رعایت شود، دلیلی وجود ندارد که از انتشار ویروس کرونا از طریق اجساد درگذشتگان در اثر ابتلای به آن هراسان باشیم.
ویروس عامل بیماری از طریق ذرات مایعات تنفسی انسان که مثلا هنگام صحبت، عطسه و سرفه کرده پراکنده می‌شود به دیگران انتقال می‌یابد.
اما این ویروس می‌تواند روی بعضی از سطوح برای چندین روز زنده بماند.
ویلیام ادو-کرو، سخنگوی سازمان بهداشت قاره آمریکا چند روز پیش در یک نشست خبری گفت که “تا این تاریخ، شواهدی وجود ندارد که نشان دهد ویروس کرونا از اجساد مردگان به افراد زنده سرایت کرده است.”
آیا وبروس در جسد زنده می‌ماند؟
آقای ادو-کرو در عین حال افزود: “با این همه این گفته به معنی آن نیست که جسد فرد درگذشته از این بیماری آلوده به ویروس نیست و شما می‌توانید آن را ببوسید یا از این قبیل رفتاری داشته باشد بلکه لازم است در سوگواری برای مردگان خویشتنداری به خرج داده و ملاحظات ایمنی و بهداشتی به خوبی رعایت شود.”
در توصیه‌های بهداشتی سازمان بهداشت جهانی که در ماه مارس منتشر شد آمده است: “مگر در موارد تب همراه با خونریزی (مثلا در بیماری‌های ابولا و مابگبورگ) و وبا، اجساد مبتلایان معمولا عفونت زا نیست. فقط ریه مبتلایان به آنفلوآنزای فراگیر ویروس کرونا اگر هنگام کالبدشکافی به طور مناسب لمس نشود می‌تواند باعث عفونت شود. در غیر این صورت، کالبد مردگان ناقل بیماری نیست.”
در عین حال ریه‌ها و سایر اندام‌های اجساد کسانی که در اثر بیماری‌های حاد تنفسی جان می‌دهند می‌تواند همچنان حاوی ویروس زنده باشد.
این ویروس‌ها ممکن است در جریان کالبدشکافی یا شستشوی اندام‌های داخلی آزاد و پراکنده شود.
خویشان و آشنایان کسانی که در اثر ابتلای به کوید-۱۹ جان داده‌اند باید اطمینان حاصل کنند که کسانی که جسد را برای تدفین آماده می‌کنند، مثل کارکنان خدمات کفن و دفن، به خوبی در این مورد آموزش دیده و حفاظ مناسب دارند.