داکتر عبدالله عبدالله به پاکستان می رود

مقام ها در کاخ سپیدار از سفر رییس شورای عالی مصالحه ملی برای نخستین بار به پاکستان خبر میدهند.

سپیدار امروز دوشنبه با نشر خبرنامه یی نگاشته است: «عبدالله عبدالله  رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در پی توافق با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای نخستین بار پس از به عهده گرفتن شورای مصالحه بخاطر راستای صلح به پاکستان سفر خواهد کرد.»

زاهد نصرالله خان،سفیر پاکستان در افغانستان در دیدار با «عبدالله عبدالله » رئیس شورای عالی مصالحه گفته که اسلام آباد آماده است تا افغانستان را در راستای رسیدن به صلح دائمی کمک می کند.