تمدید تفاهمنامه ی اپتا میان افغانستان و پاکستان برای 6 ماه دیگر

 

 

 

وزارت تجارت افغانستان از تمدید تفاهمنامه ی اپتا میان افغانستان و پاکستان برای شش ماه دیگر خبر میدهد. بر بنیاد گزارش ها افغانستان و پاکستان به روز پنجشنبه تفاهمنامه ی ترانزیت و تجارت افغانستان و پاکستان یا اپتا را برای شش ماه دیگر تمدید کردند. برنامه ی که از سوی وزارت تجارت در کابل برگزار شده بود، مقام های پاکستانی اعلام کرده اند که این تفاهمنامه برای شش ماه دیگر تمدید شده است و انتظار می رود که کابل و اسلام آباد بتوانند از این فرصت استفاده ی بهینه را انجام دهند.

 

مقام های پاکستانی اعلام کرده اند که این تفاهمنامه روز پنجشنبه میان نثار احمد غوریان، وزیر صنعت و تجارت افغانستان و رازک داوود وزیر تجارت پاکستان به امضا رسیده است. منصور احمد خان، سفیر پاکستان در کابل با نشر تویتی نگاشته است: “وزیران تجارت دو کشور از افزایش تجارت و صادرات میان جانبین استقبال کردند. هر دو مقام کابل- اسلام آباد از تلاش های تیم تخنیکی برای تجدید قرار داد تازه ی اپتا ابراز خورسندی کردند؛ افزون بر آن جانب پاکستان از میزبانی نهمین نشست اپتیکا توسط افغانستان استقبال کرد و امضای این تفاهمنامه را گامی برای رونق تجارت میان دو کشور میپندارد.”

 

سفیر پاکستان در کابل همچنان تأکید کرده است که عبدالرازک داوود وزیر تجارت پاکستان تعهد کرده است که در این نشست او با جمعی از بازرگانان پاکستانی به کابل می آید؛ انتظار می رود که در این سفر جمعی از سرمایه گذاران و بازرگانان مطرح پاکستانی وزیر تجارت آن کشور را همراهی کنند. گفته می شود که در حاشیه نهمین نشست اپتکا قرار است که سرمایه گذاران پاکستانی همتاهای افغان شان را ملاقات کنند و دو طرف بتوانند برنامه های تشویقی برای یک دیگر را فراهم سازند.

 

پیش از این در ماه فبروری پاکستان برای سه ماه قرار داد تجارت و ترانزیت با افغانستان را برای مدت سه ماه تمدید کرد؛ این قرار داد به بازرگانان افغان فرصت میدهد تا برای داد و ستد بین المللی به بنادر دریایی و زمینی دسترسی داشته باشند و تمامی کالاهای تجارتی شان را به هند و دیگر کشورهای جهان منتقل کنند. در عوض آن پاکستانی ها میتوانند تا از طریق افغانستان به بازارهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کنند.

 

در همین حال مقام های پاکستانی پیش از این اعلام کرده بودند که از ماه فبروری به این سو، 832 هزار کانتینر کالاهای تجارتی افغانستان به ارزش 33 میلیارد دالر در مدت 10 سال از جغرافیای پاکستان عبور کرده است. در همین حال تخمین شده است که دست کم 30 در صد کالاهای بازرگانان افغان از مسیر پاکستان به هند و سایر کشورهای جهان انتقال می یابد.