ثبت 10 رویداد مثبت تازه ویروس کرونا در افغانستان

وزارت صحت عامه‌ی کشور از ثبت ده رویدادی مثبت دیگر ویروس کرونا مشمول دو دیپلومات خارجی در کشور خبر می دهد.

فیروز الدین فیروز، سخنگوی وزارت صحت با تایید این رویداد به رسانه ها گفت که دو دیپلومات خارجی از دو کشور مشمول ده تن دیگر که آزمایش کرونا را داده بودند نتایج آنها مثبت اعلام شد.

آقای فیروز از نام این دو دیپلومات چیزی نمی گوید.

با ثبت این ده رویداد تازه آمار ویروس از 24 تن به 34 تن رسید.