غنی: پنج اداره دولتی از بودجه حکومت استفاده نکرده اند

 

 

رییس جمهور غنی میگوید که در پنج اداره دولتی افغانستان ملیارد ها دالر بودجه دولت بدون استفاده باقی مانده است.

 

محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور امرزو سه شنبه(14ثور) با اشتراک در نشست هفته‌‍‍‌ی معارف گفته است: «در پنج اداره دولتی ملیارد ها دالر دولت بدون استفاده باقی مانده است اما تا هنوز از این پولها استفاده ی بهینه نشده است.» هرچند رییس جمهور از این اداره‌ها نام نبرده است، ولی میگوید: «به گروگان گرفتن میلیاردها دالر توسط این اداره های دولتی قابل‌قبول نیست و تنها دو اداره 1.6 میلیارد دالر را به گروگان گرفته است.»

 

آقای غنی افزوده است: «هر اداره ی که پس از این بودجه ‌ی ‌شان را مصرف کرده نتوانند و مصارف ادارات در ساختار تعهدات ‌شان در یک سال انجام نشود، بودجه‌ ی این اداره ها به نهادهای دیگر داده می‌ شود، ما این فرصت را نداریم که پیسه را ضایع کنیم.»

 

در عین حال رییس جمهوری کشور گفته است که گروه طالبان ملیاردها دالر را به زیربنای افغانستان از جمله زیربناهای معارف کشور آسیب زده اند.

 

چندی پیش رییس‌جمهور غنی گفته بود که این گروه به ارزش یک میلیارد دالر امریکایی به زیربناهای افغانستان صدمه رسانده است. او در نشست «هفته‌ی حکومتداری و منابع بشری» در تاریخ ۳۱ حمل گفته بود: «فراموش نکنیم که حرکات طالبان یک میلیارد دالر به زیربناهای افغانستان صدمه رسانده است. من به آنان می‌گویم که چرا خراب می‌کنید؟ اگر توانایی ساختن ندارید و برنامه‌ی مثبت ندارید، حداقل از تخریب و ویرانی جلوگیری کنید.» آقای غنی و از این گروه خواسته بود که به ‌جای انفجار ماین‌ها و اقدام‌های مخربانه، «گل» و «گندم» بکارند و در در آبادی کشور سهم بگیرند.

 

رییس‌جمهوری کشور در بخشی از صحبت‌های امروزش گفت که در حال حاضر فصل جدید در عرصه ی همکاری‌های بین‌المللی با افغانستان به میان می‌آید. او افزود که لازم است، افغانستان در این فصل همکاری‌های منطقه یی خود را گسترش دهد.

 

آقای غنی تأکید کرد که روایت افغانستان هم‌ اکنون روایت منطقه شده است و افغان‌ها باید منطقه را بشناسند. او گفته است که دیدگاه منطقه درباره‌ی افغانستان تغییر کرده و امروز آینده‌ی انکشافی منطقه با افغانستان گره خورده است.